Bezwaar en beroep tegen een door Delfland genomen besluit


Delfland neemt dagelijks besluiten. Wanneer je het niet eens bent met een besluit dat door ons is genomen, dan kun je bezwaar tegen dat besluit aantekenen.

Je dient je bezwaar schriftelijk en binnen 6 weken na de dag van bekendmaking (verzending) van het besluit te doen. In je bezwaarbrief moet je in ieder geval opnemen:

  • je naam en adres
  • de datum waarop je het bezwaarschrift schrijft
  • een duidelijke omschrijving van het besluit waar je bezwaar tegen maakt (inclusief het kenmerknummer van het besluit)
  • de reden(en) waarom je tegen het besluit bezwaar maakt
  • je handtekening

Direct regelen

Het bezwaarschrift kun je sturen aan:

Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland
t.a.v. de Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland
Postbus 3061
2601 DB Delft

Beroep aantekenen

Wanneer je het niet eens bent met het besluit over je bezwaarschrift, dan kun je daarna beroep aantekenen bij de Rechtbank, afdeling bestuursrechtspraak. Binnen Delflands gebied gaat het om de Rechtbank in 's-Gravenhage of de Rechtbank in Rotterdam.