Wat kost het melden en lozen van grondwater?


Wat zijn de kosten van een melding of vergunning? En wat zijn de lozingskosten bij lozing op riolering of oppervlaktewater?

Kosten melding of vergunning

Een onttrekking die voldoet aan de Algemene Regels behorende bij de Keur Delfland moet worden gemeld. Het melden kost niets. Voor een watervergunning worden leges geheven. Dit betekent dat er kosten in rekening worden gebracht. Bekijk de informatie over leges.

Kosten voor het lozen

Als je loost op het riool of op het oppervlaktewater legt Delfland een heffing op. Deze heffing wordt voor Delfland geïnd door de Regionale Belastinggroep (de RBG).

De heffing wordt als volgt berekend:

  • < 1.000 m3 = 1 vervuilingseenheid (v.e.)
  • > 1.000 m3 en < 5.000 m3 = 3 vervuilingseenheden (v.e.)
  • > 5.000 m3 = aantal m3 x 0,001 v.e./m3

Het tarief van één vervuilingseenheid wordt jaarlijks vastgesteld en kun je vinden op onze pagina over tarieven.