Zo gaan we met je melding om


Heb je een melding gemaakt? Dan registreren wij je melding en slaan deze op in het registratiesysteem. Vervolgens sturen we de melding door naar de juiste afdeling binnen het waterschap.

Op de hoogte blijven?

Heb je bij het maken van een melding aangegeven dat je op de hoogte wilt blijven? Dan zijn er twee momenten waarop je iets van ons hoort.

  1. Als je een activiteit bij ons meldt, dan krijg je automatisch een ontvangstbevestiging.
  2. Na de behandeling van je melding krijg je een digitale reactie op het e-mailadres dat je hebt doorgegeven.

Vanaf dit moment kun je starten met je activiteit

Volgens de wet ben je in veel gevallen verplicht om een melding te maken voordat je aan een activiteit begint. Dit noemen ze de indieningstermijn. In de onderstaande tabellen zie je wanneer je kunt starten met een activiteit.

Tabel 1: Indieningstermijn

Tabel 1: Indieningstermijn

Activiteit

Indieningstermijn

Grondwateronttrekking < 1 m3/u Geen melding verplicht
Grondwateronttrekking, type eenvoudige melding 1) 48 uur voor aanvang
Grondwateronttrekking, type uitgebreide melding 1) met bemalingsplan 3 weken voor aanvang
Overige activiteiten die vallen onder de Algemene Regels behorende bij de Keur Delfland 3 weken voor aanvang
Lozen grondwater < 8 weken 5 werkdagen voor aanvang
Lozen grondwater bij bodemsanering op basis Besluit Uniforme Sanering 5 werkdagen na Besluit
Overig lozen grondwater op oppervlaktewater 4 weken voor aanvang
Lozen ten gevolge van werken aan vaste objecten 4 weken voor aanvang
Lozen bij agrarische activiteiten 4 weken voor aanvang
Overig lozen 4 weken voor aanvang

1) met behulp van tabel 2a en tabel 2b kun je bepalen of je een eenvoudige of uitgebreide melding moet doen.

Tabel 2a. Onttrekking buiten milieubeschermingsgebied

Met deze tabel kun je bepalen of voor de onttrekking een eenvoudige melding volstaat of dat een uitgebreide melding (met bemalingsplan) moet worden gedaan.

Tabel 2a. Onttrekking buiten milieubeschermingsgebied
Onttrekking buiten een milieu- beschermingsgebied ten behoeve van: Eenvoudige melding1) Uitgebreide melding2) Vergunning3)
Nood-/brandblus-voorziening Nvt Nvt Nvt
Bouwput/grond-sanering/kabel of leidingsleuf < 10 m3/u en < 20.000 m3 totaal < 50 m3/u en < 200.000 m3 totaal >50 m3/u of  >200.000 m3 totaal
Beregening < 10 m3/u en < 12.000 m3 totaal < 50 m3/u en < 50.000 m3/jr >50 m3/u of >50.000 m3/jr
Beregening agrarisch4,5) < 10 m3/u en < 12.000 m3 totaal < 50 m3/u en < 200.000 m3/jr >50 m3/u of  >200.000 m3/jr
Grondwatersanering <10 m3/u en <7 jaar <25 m3/u en <7 jr >25 m3/u of >7 jr
Proef-onttrekkingen < 20 m3/u en < 12.000 m3 totaal < 100 m3/u en < 50.000 m3/jr >100 m3/u of >50.000 m3 totaal
Klein industrieel5) Nvt <50 m3/u en <100.000 m3 totaal >50 m3/u of  >100.000 m3 totaal
Overig5) Nvt <10 m3/u en <12.000 m3 totaal >10 m3/u en >12.000 m3 totaal
Permanent of langdurige drooghouden bouwwerken Nvt Nvt altijd
Infiltreren hemelwater tbv glastuinbouw Nvt Nvt altijd

1. De melding dient 48 uur voor aanvang te worden toegestuurd
2. De uitgebreide melding dient minimaal 3 weken voor aanvang te worden toegestuurd. Bij de melding dient een bemalingsplan te worden toegestuurd, waarin het te verwachten hydrologische invloedsgebied, de risico's en maatregelen beschreven staan.
3. Voor deze activiteiten dient een vergunning te worden aangevraagd.
4. De onttrekking moet plaatsvinden uit het eerste watervoerend pakket of dieper. Zie hier de bijbehorende beleidsregel (pdf, 878 kB).
5. De onttrekking mag niet plaatsvinden uit de strategische zoetwatervoorraad. Zie hier de bijbehorende beleidsregel (pdf, 878 kB) (pdf, 878 kB).

Tabel 2b: onttrekking binnen een milieubeschermingsgebied

Met deze tabel kun je bepalen of voor de onttrekking een eenvoudige melding volstaat of dat een uitgebreide melding (met bemalingsplan) moet worden gedaan.

Tabel 2b. Onttrekking binnen een milieubeschermingsgebied
Onttrekking binnen een milieu-beschermingsgebied ten behoeve van: Eenvoudige melding1) Uitgebreide melding2) Vergunning3)
Bouwput/grond-sanering/kabel of leidingsleuf < 5 m3/u en < 12.000 m3 totaal < 10 m3/u en < 20.000 m3 totaal >10 m3/u of > 20.000 m3 totaal
Grondwatersanering <5 m3/u en <1 jaar <10 m3/u en <1 jaar >10 m3/u of >1 jaar
Proefonttrekkingen < 5 m3/u en < 12.000 m3 totaal < 10 m3/u en < 20.000 m3 totaal >10 m3/u of > 20.000 m3 totaal
Permanent of langdurig drooghouden bouwwerken nvt nvt altijd
Infiltreren hemelwater tbv glastuinbouw nvt nvt altijd

1. De melding dient 48 uur voor aanvang te worden toegestuurd.
2. De uitgebreide melding dient minimaal 3 weken voor aanvang te worden toegestuurd. Bij de melding dient een bemalingsplan te worden ingediend, waarin het te verwachten hydrologische invloedsgebied, de risico's en maatregelen beschreven staan.
3. Voor deze activiteiten dient een vergunning te worden aangevraagd.
4. De onttrekking moet plaatsvinden uit het eerste watervoerend pakket of dieper. Zie hier de bijbehorende beleidsregel (pdf, 878 kB) (pdf, 878 kB).
5. De onttrekking mag niet plaatsvinden uit de strategische zoetwatervoorraad. Zie hier de bijbehorende beleidsregel (pdf, 878 kB).