Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland Bekijk de webversie
Deze nieuwsbrief verschijnt elke twee weken,
na de vergadering van het college.

8 november 2023
Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland
Overig nieuws
Hoogwater in gebied Delfland

Afgelopen donderdagnacht viel er veel meer regen dan was voorspeld. Dit heeft op veel plekken in het gebied van Delfland gezorgd voor hoogwater. Door de extreem natte oktobermaand was het gebied al behoorlijk verzadigd.  


Om snel de nodige maatregelen te treffen, is op vrijdag 3 november 2023 de calamiteitenorganisatie van Delfland in werking getreden. Onze gebiedsbeheerders, peilbeheerders en handhavers moesten keihard aan het werk om de kans op wateroverlast te verkleinen. Er zijn extra mobiele pompen ingezet om zoveel mogelijk overtollig regenwater weg te malen. Voor de tijdelijke opslag van water zijn er meerdere waterbergingen ingezet, zoals de Woudse polder (Midden-Delfland), de Wollebrand (Naaldwijk), de Oude polder van Pijnacker, de Hoekpolder (Rijswijk) en het Kraaiennest (Midden-Delfland).  


Op zaterdag zakten de waterstanden weer naar het normale winterpeil. Inmiddels is het water uit alle waterbergingen weer teruggepompt naar de grote vaarten en -waar dat kon- ook naar de polderslootjes. 

Vang dit jaar nog regenwater op met een financiële bijdrage van Delfland

Ook de komende periode zal er nog flink wat regen uit de lucht vallen. Een goed moment dus om maatregelen te treffen voor het opvangen van regenwater. Zo wordt de kans op wateroverlast in en om de tuin kleiner. En in drogere periodes kan het water gebruikt worden voor het besproeien van de planten.  


Delfland helpt graag door een deel van de kosten te vergoeden met de ‘Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie’. Zo wil Delfland samen met bewoners en bedrijven een klimaatbestendige omgeving realiseren.  


Meer informatie  
Het is mogelijk een bijdrage aan te vragen voor maatregelen op het dak, in de tuin of op straat om regenwater op te vangen. Een voorwaarde is dat er minimaal 2.000 liter water geborgen wordt. Lees hier de overige voorwaarden.   


Voor 2023 is er nog geld beschikbaar. Vraag dus snel de bijdrage aan. Dit kan nog tot 31 december 2023, zolang de subsidiepot niet leeg is. Op = op. 

Copyright © 2023 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.