Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland Bekijk de webversie
Deze nieuwsbrief verschijnt elke twee weken,
na de vergadering van het college.

8 februari 2023
Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland
Uit D&H
Inzet drones bij operationele taken Delfland

In de afgelopen periode heeft Delfland ervaring opgedaan met de inzet van drones, bijvoorbeeld bij dijkinspecties en het opsporen van lozingen. Uit deze pilots blijkt dat met drones een aantal werkzaamheden efficiënter kan worden uitgevoerd en dat deze aanpak betere informatie oplevert. Vandaag heeft het college ingestemd met een vervolgpilot van twee jaar bij vier soorten werkzaamheden.

Zo gaan drones ingezet worden bij het actualiseren van het beheerregister, hierin staan alle gegevens van ons watersysteem. Met drones worden bijvoorbeeld de ligging van nieuwe watergangen vastgelegd. Daarnaast gaat Delfland drones inzetten bij calamiteiten. De verwachting is dat dit helpt een beter beeld van de situatie te krijgen. De derde toepassing is bij het inspecteren van natuurvriendelijke oevers. Ook kunnen dronebeelden gebruikt worden in de communicatie van Delfland. Na deze vervolgpilot wordt besloten of en zo ja voor welke werkprocessen Delfland het gebruik van drones implementeert.
Aanleg weidevogelgebied Zuidpolder van Delfgauw

Het college heeft ingestemd met een samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van een weidevogelgebied in de Zuidpolder van Delfgauw.

Overheden, natuurbeheerders en boeren zetten zich in voor een weidevogelkerngebied in de Zuidpolder bij Delfgauw. Daarbij worden maatregelen uitgevoerd om het karakteristieke open polderlandschap te behouden en ruimte te bieden aan weidevogels en andere vormen van natuur. De polder blijft ook in gebruik voor de landbouw.

Om dit te realiseren hebben de provincie Zuid-Holland, de gemeente Pijnacker-Nootdorp, Staatsbosbeheer en Delfland afspraken gemaakt over de inrichting, het beheer en de verdeling van de kosten. Dit wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Het weidevogelkerngebied wordt onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Hierdoor zijn de natuurwaarden in het gebied optimaal beschermd. De maatregelen dragen bij aan een betere waterkwaliteit in het gebied en herstel van de biodiversiteit.
Overig nieuws
Beslis mee over de toekomst van ons water

Op woensdag 15 maart 2023 kun jij meebeslissen over de toekomst van het water in jouw buurt. Dat doe je door je stem uit te brengen tijdens de waterschapsverkiezingen.

Je hebt die dag écht iets te kiezen. Over hoe je woont met water. Hoeveel waterschapsbelasting je betaalt. En zelfs over hoe je jouw vrije tijd rondom het water kunt besteden. Je mag stemmen als je op woensdag 15 maart 18 jaar of ouder bent.

Invloed op waterkeuzes
Door te stemmen heb je invloed op de keuzes die het waterschapsbestuur maakt. Vind je bijvoorbeeld dat natuur een nog belangrijkere rol moet krijgen bij waterprojecten? Zie je graag dat we maximaal investeren in oplossingen om schade door droogte of wateroverlast te verminderen? Wil je liever dat we innovatieve manieren ontwikkelen om afvalwater te zuiveren, bijvoorbeeld door het terugwinnen van grondstoffen en energie uit de waterketen? Of is het voor jou juist belangrijk dat we jouw belastinggeld besteden aan middelen waarmee we helemaal energieneutraal worden?

Hoe zie jij de toekomst van ons water? Tijdens de waterschapsverkiezingen kun jij ons laten weten wat voor jou belangrijk is. Kijk voor meer info op hhdelfland.nl/verkiezingen
Welke dijk beschermt jou?

Nederland is de best beveiligde delta ter wereld en tegelijk zijn we kwetsbaar voor overstromingen van zee of van de rivieren. Zonder onze dijken en duinen zou 60 procent van ons land regelmatig onder water lopen. Tijdens de campagne ‘Welke dijk beschermt jou?” besteden we van 6 tot en met 10 februari op verschillende manieren aandacht aan de dijken die ons beschermen.

Weet jij welke dijk jou beschermt tegen hoog water vanuit de vaart, rivier of de zee? Ga eens op zoek!

Doe mee!
Doe op 10 februari mee met onze campagne door een ‘dijkie’ te maken en die te delen op social media. Een dijkie? Ja, een selfie op een dijk bij jou in de buurt! Geef aan waar je staat en deel je dijkie via social media met de hashtags #WelkeDijkBeschermtJou #JouwDijkOnsLand en #hhdelfland. Laat zien welke dijk jou beschermt tegen hoogwater!
 
Copyright © 2023 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.