Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland Bekijk de webversie
Deze nieuwsbrief verschijnt elke twee weken,
na de vergadering van het college.

5 april 2023
Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland
Uit D&H
Pilot Waterbank Westland
Voldoende zoet water van goede kwaliteit is niet meer vanzelfsprekend. Een van de manieren om tekorten van zoet water aan te vullen, is mogelijk het gebruik van de ondergrond voor de (tijdelijke) opslag van overtollig regenwater: een zogenaamde waterbank.

Tussen 2019-2022 heeft Delfland actief deelgenomen aan het landelijk kennisprogramma COASTAR. Een van de pilotprojecten hierin is de Waterbank Westland. De technische haalbaarheid van een waterbank in Westland is daarbij modelmatig onderzocht. Nu kan de waterbank in een pilot verder worden ontwikkeld en getoetst in de praktijk. De pilot Waterbank Westland moet inzicht geven in de toepasbaarheid en opschaalbaarheid van een waterbank en in de organisatorische haalbaarheid. 

De totale kosten hiervoor zijn begroot op €2,4 miljoen. Het college van Delfland heeft besloten hieraan €300.000,- bij te dragen vanuit het innovatiefonds. De andere partners in het project zijn het Deltaprogramma Zoetwater, TKI Watertechnologie, Provincie Zuid-Holland, gemeente Westland en de glastuinbouwsector samen met Stichting KIJK.
Varen Gantel de Baak
Het college heeft ermee ingestemd gemotoriseerd varen mogelijk te maken voor de bewoners van de watergebonden kavels in de gebiedsontwikkeling Gantel de Baak in de gemeente Westland. Dit onder voorwaarde dat de negatieve invloed op de ecologische waterkwaliteit wordt gecompenseerd door de aanleg van een natte ecologische zone.

De waterkwaliteit in ons beheergebied staat onder druk. Onder meer door vaarrecreatie. De waternatuur die wij nodig hebben voor schoon, gezond en levend water en voor het bereiken van de doelen van de KRW, ondervindt schade van vaarbewegingen. Daarom gelden in ons gebied strikte vaarregels en mag niet overal gemotoriseerd worden gevaren.

In de gebiedsontwikkeling Gantel de Baak geldt volgens de huidige regels voor een deel van de kavels dat er wel, en voor een deel van de kavels dat er niet gemotoriseerd mag worden gevaren. Gebiedsontwikkelaar ONW en de gemeente Westland hebben Delfland gevraagd om gemotoriseerd varen mogelijk te maken voor alle bewoners binnen deze ontwikkeling. Het college heeft daarmee ingestemd.

In het ontwerp is de nautische veiligheid gewaarborgd en worden negatieve effecten op de waterkwaliteit gecompenseerd door de aanleg van een natte ecologische zone. Deze is een goede aanvulling op het samenhangend netwerk van nieuwe waternatuur waaraan wij werken.
Voortgang RES regio Rotterdam Den Haag
Het college heeft kennisgenomen van de voortgangsrapportage en het herzien plan van aanpak van de RES regio Rotterdam Den Haag en ingestemd met inzending aan het nationaal programma RES.

Tijdens de klimaatconferentie van Parijs (2015) maakten tweehonderd landen klimaatafspraken. In navolging daarvan publiceerde Nederland in 2019 het Nationale Klimaatakkoord. Daarin is Nederland opgedeeld in dertig energieregio’s. Elke regio heeft de taak om een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen.

Delfland participeert in de Regionale Energie Strategie (RES) regio Rotterdam Den Haag. Hierin werken 21 gemeenten, 4 waterschappen, de Provincie Zuid-Holland en netbeheerders samen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en aan een betaalbare, betrouwbare, veilige en schone energievoorziening voor iedereen in de regio.

De RES-regio’s is gevraagd om op 1 juli 2023 een voortgangsrapportage op te leveren zodat kan worden bepaald of de gestelde doelen en ambities op tijd worden gehaald en waar versnelling of bijsturing nodig is. Voor de RES Rotterdam Den Haag is ook een herzien plan van aanpak opgesteld. De voortgangsrapportage en het herzien plan van aanpak liggen nu ter besluitvorming voor bij de aangesloten partijen.
Overig nieuws
Check jouw Klimaatlabel en win een tuinbon van 25 euro

Ben je benieuwd welk Klimaatlabel jouw tuin heeft? Wil je graag tips om je tuin nog waterbestendiger te maken? En bovendien koeler in hete zomers en meer biodivers? Check dan jouw Klimaatlabel en maak kans op een tuinbon ter waarde van 25 euro.

Wil je graag maatregelen in je tuin nemen om deze klimaatadaptiever in te richten, maar weet je niet waar te beginnen? Check dan jouw Klimaatlabel. Vul in welke maatregelen jij al genomen hebt om je tuin water- en natuurvriendelijk in te richten. En ontdek wat je nog meer kunt doen om je label te verbeteren. Leg bijvoorbeeld een groen dak aan op je schuur, plant een boom of haal tegels uit je tuin en vervang ze door gras of planten.

Hoe kun je meedoen?

Ga naar www.klimaatkrachtig.nl en klik op ‘Check jouw klimaatlabel’. Selecteer de maatregelen die jij al genomen hebt. Doe dit voor de onderwerpen ‘Regenbestendig’, ‘Minder hitte’ en ‘Meer biodiversiteit’. Als je alles hebt ingevuld klik je op ‘Bevestig jouw klimaatlabel’. Maak een screenshot, plaats deze op Facebook of Instagram en tag Klimaatkrachtig Delfland in je bericht. Doe dit uiterlijk vrijdag 21 april 2023. Onder de deelnemers verloten we tien tuinbonnen ter waarde van 25 euro. Zo kun jij je tuin deze lente nog groener maken!
Nieuw algemeen bestuur aan de slag
De waterschapsverkiezingen zijn geweest. De zetels zijn verdeeld. Het nieuwe algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland gaat aan de slag. Dertig bestuurders legden op woensdag 29 maart de eed of belofte af tijdens hun eerste verenigde vergadering. Daarmee begon hun nieuwe bestuursperiode die vier jaar zal duren.
Copyright © 2023 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.