Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland Bekijk de webversie
Deze nieuwsbrief verschijnt elke twee weken,
na de vergadering van het college. Dit is een extra editie.

30 augustus 2023
Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland
Uit D&H van 29 augustus
Conceptafspraken voor nieuwe AWZI in Vlaardingen

Het college heeft ingestemd met de conceptafspraken tussen de gemeente Vlaardingen en Delfland voor de bouw van een nieuwe afvalwaterzuivering (AWZI) op bedrijventerrein Vergulde Hand West. Deze zijn vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst en een Nota van Uitgangspunten.

Op AWZI De Groote Lucht aan de Maassluissedijk in Vlaardingen maakt Delfland het afvalwater schoon van de inwoners en bedrijven van Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier. Het schoonmaken van afvalwater is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit.

De Groote Lucht is aan het einde van zijn levensduur en capaciteit. Delfland wil een nieuwe zuivering bouwen op bedrijventerrein Vergulde Hand West. Een moderne, duurzame zuivering die weer 30 tot 40 jaar al het afvalwater uit de huishoudens en bedrijven steeds goed en volgens wet- en regelgeving kan schoonmaken. Een zuivering die bijdraagt aan de Regionale Energie Strategie en die past in de omgeving.

In de afspraken zijn de aandachtspunten en kansen meegenomen die wij hebben opgehaald bij belanghebbenden in de omgeving van de huidige zuivering en de Vergulde Hand West. Het Volksbos naast de beoogde nieuwbouwlocatie wordt niet aangetast door de nieuwbouwplannen en blijft volledig bestaan.

Een nieuwe zuivering is het beste voor het uitvoeren van onze wettelijke zuiveringstaak en biedt de beste kansen voor het terugwinnen van energie en grondstoffen. Renovatie brengt beperkingen en risico's met zich mee. Om die redenen besloot het algemeen bestuur van Delfland eerder al voor de bouw van een nieuwe AWZI.

Ook het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen stemde in met de Samenwerkingsovereenkomst en de Nota van Uitgangspunten en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Overig nieuws
Rondleidingen in Gemeenlandshuis tijdens Open Monumentendag

Op 9 en 10 september zijn er weer Open Monumentendagen. Gaat u mee met een van de rondleidingen door het Gemeenlandshuis aan de Oude Delft?

Ons hoofdkantoor is gevestigd in het oudste stenen woonhuis van Delft. In 1645 is dit aangekocht door het Hoogheemraadschap van Delfland en in gebruik genomen als Gemeenlandshuis.

Tijdens de Open Monumentendagen nemen onze medewerkers u graag mee in de historie van ons pand én het werk dat wij doen als waterschap dat met modern waterbeheer bijdraagt aan een veilige, gezonde en prettige leefomgeving.

Rondleidingen met een twist:

  • Zaterdag 9 september tussen 10.00 en 16.30 uur
  • Zondag 10 september tussen 10.30 tot 16.30 uur

Alle activiteiten tijdens Open Monumentendag 2023 zijn gratis. De laatste rondleidingen starten om 16.30 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Adres: Oude Delft 167, 2611 HB, Delft

Copyright © 2023 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.