Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland Bekijk de webversie
Deze nieuwsbrief verschijnt elke twee weken,
na de vergadering van het college.

24 mei 2023
Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland
Uit D&H
Instandhouding AWZI De Groote Lucht
Het college legt een kredietvoorstel voor aan het algemeen bestuur om AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen langer in bedrijf te houden voor het uitvoeren van onze zuiveringstaak.

Op AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen maakt Delfland het afvalwater schoon van de inwoners en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier. De zuivering is aan het einde van zijn levensduur en capaciteit. 

Het algemeen bestuur van Delfland heeft zich in september 2022 uitgesproken voor de bouw van een nieuwe zuivering op Vergulde Hand West. Een nieuwe zuivering biedt ruimte en capaciteit om de komende 30 tot 40 jaar de toenemende hoeveelheid afvalwater schoon te maken, te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving en bij te dragen aan een duurzame, circulaire regio.  

De gemeente Vlaardingen moet nog besluiten over het beschikbaar stellen van Vergulde Hand West. Daarna kan op zijn vroegst eind 2026 worden gestart met de bouw van een nieuwe zuivering. Dat is ruim twee jaar later dan was voorzien. 

Om de huidige zuivering voor die periode in stand te houden en de capaciteit uit te breiden is extra geld nodig. Besluitvorming hierover vindt plaats op 29 juni. 
Uitvoeringsprogramma BPL Midden-Delfland
Het college heeft kennisgenomen van het Uitvoeringsprogramma Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland voor de periode 2023-2027.

In de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) Midden-Delfland werken vijftien overheden en organisaties samen. Op 26 juni 2021 hebben zij een visie vastgesteld die ervoor moet zorgen dat dit groene gebied voor de toekomst wordt behouden en versterkt.

Om invulling te geven aan deze visie is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit is tot en met 2027 de basis om vanuit verschillende thema’s samen te werken aan een toekomstbestendig, aantrekkelijk BPL Midden-Delfland.

Als trekker van drie projecten in het uitvoeringsprogramma en als gebiedspartner bij andere projecten draagt Delfland bij aan het beperken van overlast door te veel of te weinig water, het beperken van bodemdaling en het bevorderen van de waterkwaliteit en biodiversiteitsherstel.

In de Landschapstafel BPL Midden-Delfland zijn vertegenwoordigd: de gemeenten Delft, Lansingerland, Maassluis, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Zuid-Hollands Landschap, de Midden-Delfland Vereniging, LTO Noord afdeling Delflands Groen en Delfland. 
Privacybeleid
Het college heeft het geactualiseerde privacybeleid vastgesteld. Hierin staat hoe Delfland omgaat met persoonsgegevens en privacy. 

In het geactualiseerde beleid is de wet politiegegevens verwerkt. Dat zijn persoonsgegevens die in het kader van de politietaak worden verwerkt. Delfland heeft namelijk ook toezichthoudende en handhavende taken. De Buitengewone opsporingsambtenaren van Delfland verwerken in het kader van de handhavingstaken politiegegevens.

Het privacybeleid is verkort en vereenvoudigd weergegeven in de privacyverklaring en wordt regelmatig geactualiseerd.
Overig nieuws
De WaterStraat is jarig!
De WaterStraat op The Green Village in Delft bestaat vijf jaar. Om dit te vieren, vond op 23 mei het kennisfestival plaats.

De WaterStraat is een proeftuin waar concepten en producten worden getest en (door)ontwikkeld op het gebied van het opvangen van water en voorkomen wateroverlast. Zo draagt de WaterStraat bij aan een versnelde inzet van innovatieve producten in de praktijk. 

Tijdens het kennisfestival waren er workshops over de onderzoeksresultaten van de afgelopen 5 jaar en de uitdagingen in de praktijk. Ook was er een markt waar ondernemers hun producten presenteerden. 

De WaterStraat is een initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland, The Green Village en VPdelta+. 
Copyright © 2023 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.