Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland Bekijk de webversie
Deze nieuwsbrief verschijnt elke twee weken,
na de vergadering van het college.

22 februari 2023
Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland
Uit D&H
Bestuursovereenkomst voor voldoende zoetwater in de regio

Het college heeft ingestemd met het aangaan van de Bestuursovereenkomst Zoetwaterregio West-Nederland 2022-2027.

Een goede watervoorziening is voor de van zoetwater afhankelijke functies in ons beheergebied van groot belang. Wij zijn hiervoor afhankelijk van wateraanvoer vanuit het regionale watersysteem en de rivieren.

In het deltaprogramma zoetwater werken de waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, drinkwatermaatschappijen en landbouw- en natuurorganisaties samen aan een optimale zoetwatervoorziening.

Delfland neemt deelt aan het deltaprogramma zoetwater, regio West-Nederland. Samen met gebiedspartijen werken wij aan het doel de regio in 2050 weerbaar te hebben tegen een zoetwatertekort. Als regio hebben wij een maatregelpakket ingediend bij het deltafonds om de robuustheid van het regionale watersysteem te vergroten.

Bestuursovereenkomst Zoetwaterregio West-Nederland 2022-2027 biedt helderheid over de taken, rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen daarbij. Dat zijn naast Delfland de hoogheemraadschappen van Rijnland, De Stichtse Rijnlanden en Schieland en de Krimpenerwaard, de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht en Hollandse Delta, de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, Oasen, Dunea en de gemeente Rotterdam.
Overig nieuws
Kom naar het Grote Delfland Verkiezingsdebat

Op 15 maart mogen we weer onze stem uitbrengen voor de waterschapsverkiezingen. Water raakt ons allemaal en veel inwoners van Delfland willen stemmen, maar weten niet goed waarvoor en op wie ze moeten stemmen. Daarom organiseert Delfland in samenwerking met Omroep West op 7 maart van 16.30 tot 18.30 uur het Grote Delfland Verkiezingsdebat in theater Amare in Den Haag.  

Alle twaalf partijen die deelnemen aan de waterschapsverkiezingen bij Delfland, debatteren over thema's en dilemma's die kiezers bezighouden. TV West zal het debat uitzenden.

Wil je aanwezig zijn bij het debat of misschien zelfs ook een vraag stellen? Dat kan. Meld je dan wel voor 1 maart aan via verkiezingen@hhdelfland.nl.  
Copyright © 2023 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.