Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland Bekijk de webversie
Deze nieuwsbrief verschijnt elke twee weken,
na de vergadering van het college.

20 september 2023
Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland
Uit D&H van 18 september
Tussentijdse verantwoordingsrapportage 2023 Toezicht en Handhaving vastgesteld

Het college heeft de tweede tussentijdse verantwoordingsrapportage 2023 vastgesteld van de afdeling Toezicht en Handhaving. Deze afdeling heeft een belangrijke rol in het waterbeheer. Zij controleren onder meer of de door ons afgegeven vergunningen juist worden nageleefd en of recreanten op het water zich aan de voorschriften houden. 


Ook werken zij aan de risicogerichte aanpak in de glastuinbouw om lozingen en lekkages tegen te gaan. Deze aanpak is dit jaar voor het eerst opgestart. In de eerste acht maanden van dit jaar is in overeenstemming met de nieuwe handhavingsstrategie strenger opgetreden bij één van de zeven aangewezen overtredingen. Dit zijn: overstorten, vervuilde drainage bij substraatteelt, afvoer condenswater verwarmingsinstallatie, percolaat op het erf, afvoer condenswater in kas, filterspoelwater afvoeren op sloot en waterafvoer via pijpjes rondom kas.  


Daarnaast hebben de handhavers regelmatig controles uitgevoerd op de naleving van afspraken en vergunningen bij grote infrastructurele projecten, zoals de A24 Blankenburgverbinding, A16 Rotterdam en de WarmtelinQ. 

Overig nieuws
De Week van Nationaal Park Hollandse Duinen

Van 23 september tot en met 1 oktober is het weer de week van Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD). Een week om te ervaren hoe uniek en divers dit gebied is.  


NPHD beslaat het brede Zuid-Hollandse kustgebied. Uniek door de nabijheid van de zee, de dorpen en steden, de waardevolle natuur en de rijke cultuur en historie. De week van NPHD is een week vol activiteiten voor iedereen, waaraan ook wij als trotse partner bijdragen.  


Kijk voor het hele programma op: 

De week van Nationaal Park Hollandse Duinen - Nationaal Park Hollandse Duinen 

Copyright © 2023 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.