Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland Bekijk de webversie
Deze nieuwsbrief verschijnt elke twee weken,
na de vergadering van het college.

19 april 2023
Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland
Uit D&H
Delfland aan de slag met meer oeverbeschermende constructies
Het college heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van €21.000,- uit het innovatiefonds voor onderzoek naar nieuwe constructies om waternatuur te beschermen tegen de negatieve effecten van vaarrecreatie.

Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water in het hele gebied. Dat doen wij door de waterkwaliteit te beschermen en de ecologie te stimuleren. Voor dat laatste leggen wij een samenhangend netwerk aan van nieuwe waternatuur in de vorm van natuurvriendelijke oevers, drijfbladzones en voorzieningen voor vis.

In ons gebied is veel vaarrecreatie. Natuurvriendelijke oevers (NVO's) lijden daaronder: de bedekkingsgraad en de soortendiversiteit nemen af door vaarbewegingen. Tussen 2019-2021 hebben wij samen met de Radboud Universiteit het effect van vaarrecreatie op onze oevers onderzocht en ook het effect van bestaande oeverbeschermende constructies. Daarbij bleken de combiwand en de wilgentakken in ons water het beste te werken. Vanaf 2022 worden NVO’s daarom waar nodig voorzien van één van deze oeverbeschermende constructies.

Omdat iedere locatie anders is, willen wij de keuze van oeverbeschermende constructies uitbreiden. Daarom gaan wij samen met de Radboud Universiteit drie nieuwe constructies onderzoeken. Het onderzoek wordt gefinancierd uit ons innovatiefonds.
Bezwaarschriften- en Klachtencommissie doen verslag over 2022
Delfland verzet ieder jaar veel werk en neemt daarbij tal van besluiten. Een belanghebbende die zich niet kan vinden in een besluit, kan daartegen een bezwaarschrift indienen. De bezwaarschriftencommissie heeft dan als taak om het college – na het eventuele horen van partijen – te adviseren over de te nemen beslissing op een bezwaarschrift. In het jaarverslag doet de commissie verslag van haar werkzaamheden. 

Het aantal ingediende bezwaarschriften in 2022 (17) is aanzienlijk minder dan het aantal ingediende bezwaarschriften in 2021 (41). Een mogelijke oorzaak van de afname is dat er door Delfland in 2022 minder vergunningaanvragen zijn ontvangen. De meeste bezwaarschriften gingen over de Waterwet, de Keur van Delfland en de Vaarverordening. Er zijn bewaarschriften ingediend tegen bijvoorbeeld besluiten op aanvragen voor een watervergunning of een vaarontheffing.

De onafhankelijke Klachtencommissie heeft twee taken: de behandeling van ingekomen klachten en advisering aan het college daarover. In 2022 zijn er zeven klachten ontvangen door de Klachtencommissie. Een van de zeven klachten is door de Klachtencommissie op zitting behandeld.
Overig nieuws
Kringloopcertificaten voor boeren Midden-Delfland
Op donderdagavond 13 april ontvingen de kringloopboeren van Midden-Delfland hun kringloopcertificaat: ook dit jaar zijn de duurzaamheidsprestaties verder verbeterd. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Piet Adema, was bij de uitreiking aanwezig. 

In het Bijzonder Provinciaal Landschap van Midden-Delfland werken nagenoeg alle melkveehouders in ons gebied, de gemeente, de provincie en Delfland al 15 jaar met succes samen aan biodiversiteit, klimaat, bodem- en waterkwaliteit én een beter verdienmodel voor de boer. Elk jaar ontvangen de deelnemende boeren een certificaat met onafhankelijke duurzaamheidscijfers. Wie goed presteert, kan rekenen op een financiële waardering.

Sinds 2021 dragen ‘Rotterdam de Boer op!’ en Delfland bij aan het belonen van de boeren om te helpen bij de transitie naar een meer duurzame bedrijfsvoering. Het zo goed mogelijk sluiten van de mineralenkringloop voorkomt dat nutriënten in het oppervlakte water komen wat de waterkwaliteit ten goede komt.

Dit jaar was de minister uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de uitreiking van de certificaten. Hij sprak zijn enthousiasme uit voor de aanpak en de resultaten die daarmee worden bereikt.  
Drie Groene Klimaatpleinen geopend in Westland
Video: opening Groen Klimaatplein in Westland
Deze maand zijn bij Intratuin ‘s-Gravenzande, De Carlton in ‘s Gravenzande en Boers in Maasdijk Groene Klimaatpleinen geopend. Deze tuincentra bieden dit jaar samen verschillende activiteiten aan met als thema de natuur- en watervriendelijke tuin.
 
Een Groen Klimaatplein is een fysiek plein waar bezoekers voorbeelden zien van het opvangen en bergen van water in de tuin, een groen dak, inheemse beplanting en alternatieven voor tuintegels. Zij kunnen er terecht voor praktische tips en speciaal opgeleide tuincentrummedewerkers beantwoorden hun vragen.
  
De tuincentra organiseren samen met Klimaatkrachtig Delfland, Gemeente Westland en Gemeente Maassluis activiteiten rondom de thema’s van het Groen Klimaatplein, zoals lezingen, workshops en tuinschetsmiddagen. Met de Groene Klimaatpleinen willen Delfland en de andere partijen de groene beweging in ons gebied stimuleren: voor meer groene tuinen en meer mogelijkheden om water op te vangen en vast te houden!

Alvast een voorproefje? Bekijk hier een video van de opening. 
Copyright © 2023 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.