Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland Bekijk de webversie
Deze nieuwsbrief verschijnt elke twee weken,
na de vergadering van het college.

16 november 2022
Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland
Uit D&H
College stemt in met verlengen Afsprakenkader Emissieloze Kas

Het college heeft ingestemd met het verlengen van de samenwerking in het Afsprakenkader Emissieloze Kas.


Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water in het hele gebied. Met ca. 1500 ondernemers heeft de glastuinbouw grote invloed op de Delflandse waterkwaliteit. Voor het behalen van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water en de ambities van Delfland is het nodig dat lozingen en lekkages van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen uit de kassen naar water en bodem stoppen.


In het Afsprakenkader Emissieloze Kas werken gemeenten, waterschappen en glastuinbouwsector samen om te komen tot (nagenoeg) nul emissie uit de kassen in 2027. Op 31 december aanstaande eindigt de huidige looptijd van het afsprakenkader. De betrokken partijen vinden dat de samenwerking belangrijk is voor het behalen van de doelen van de KRW. Na instemming van alle partijen wordt de looptijd daarom verlengd tot 31 december 2027. In 2022 is het afsprakenkader geactualiseerd en uitgewerkt in een actieplan tot 2027.

Overig nieuws
Leerlingen De Mavo Vos bezoeken AWZI De Groote Lucht

Op 11 november brachten 75 leerlingen van De Mavo Vos een bezoek aan AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen. Daar maakt Delfland het afvalwater schoon van de huishoudens en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit.

De zuivering is 40 jaar oud, aan het einde van zijn levensduur en heeft onvoldoende ruimte en capaciteit om mee te groeien met het toenemend aanbod van afvalwater. In het project Toekomst AWZI De Groote Lucht werkt Delfland daarom aan een toekomstbestendige zuivering die weer voor vele decennia voldoende capaciteit heeft, het afvalwater goed en volgens geldende wet- en regelgeving schoonmaakt. Een zuivering die bovendien bijdraagt aan een duurzame regio door het terugwinnen van grondstoffen -waaronder zoet water en het opwekken van duurzame energie.

Delfland informeert en betrekt in alle fases van dit project de omgeving en wil ook het onderwijs structureel betrekken. De samenwerking met De Mavo Vos is daarin een eerste stap.

Drie tweede klassen gaan nadenken over de publiekscommunicatie over de zuivering. Na introductielessen op school brachten de leerlingen nu een bezoek aan de zuivering zelf. Zij kregen een rondleiding en konden vragen stellen aan onze medewerkers. Met de verzamelde input gaan de leerlingen nu aan de slag, begeleid door hun docenten, Education Factory en Delfland. Op 19 december aanstaande presenteren zij hun voorstellen.
Copyright © 2022 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.