Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland Bekijk de webversie
Deze nieuwsbrief verschijnt elke twee weken,
na de vergadering van het college.

10 mei 2023
Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland
Uit D&H
Samenwerken voor een prettige omgeving, droge voeten en gezond water
Het college heeft ingestemd met een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Den Haag en GEM Vroondaal. Hierin worden afspraken gemaakt over het ophogen van twee regionale keringen, watercompensatiemaatregelen en het aanleggen van een natte ecologische zone (nez) in de Oostmadeplas. Deze nez is een belangrijke schakel in het samenhangend netwerk van nieuwe waternatuur dat Delfland aanlegt om de waterkwaliteit in het gebied te stimuleren.
 
De werkzaamheden vinden plaats in het Landschapspark Madestein. Door werkzaamheden te combineren, werken de gemeente Den Haag, GEM Vroondaal en Delfland efficiënt samen aan een prettige leefomgeving, het verkleinen van het risico op wateroverlast en schoon, gezond en levend 
Overig nieuws
Kom naar de molens op 13 en 14 mei 2023
Meer dan de helft van ons gebied ligt onder het niveau van de zeespiegel. Dankzij goed waterbeheer, stevige dijken en 178 gemalen die hemelwater op tijd wegpompen, kunnen wij hier toch wonen, werken en recreëren. 

Vroeger waren het de molens die het teveel aan water wegpompten. Tijdens de 50ste editie van de Nationale Molen- en Gemalendagen op zaterdag 13 en zondag 14 mei kan het publiek een kijkje nemen bij molens en gemalen door het hele land.

In het gebied van Delfland zijn op zaterdag de Wippersmolen, de Schaapweimolen en de Groenveldse Molen open en op zondag de Nieuwlandse Molen. 

Locaties en openingstijden vind je hier.
Copyright © 2023 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.