Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland Bekijk de webversie
Deze nieuwsbrief verschijnt elke twee weken,
na de vergadering van het college.

14 februari 2024
Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland
Uit D&H
Uitgangspunten en beoordelingskader voor ontwerp nieuwe waterzuivering Vlaardingen

In 2027 gaat Delfland een nieuwe waterzuivering bouwen in Vlaardingen. Deze moet in 2030 gereed zijn om de huidige afvalwaterzuivering (AWZI) De Groote Lucht te vervangen. Om te komen tot een voorkeursalternatief voor de nieuwe waterzuivering, heeft het college op 13 februari de uitgangspunten en het beoordelingskader vastgesteld. De verenigde vergadering besluit hierover in de vergadering van 21 maart. 

 

Na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met gemeente Vlaardingen en de aankoop van de grond, werken we toe naar het ontwerp van de nieuwe waterzuivering. Dit gaat ook over de bijbehorende huisvestiging en de landschappelijke inpassing van de AWZI in het gebied.   

 

Kansrijke alternatieven 

Nadat het beoordelingskader is vastgesteld door de verenigde vergadering gaat Delfland samen met een ingenieursbureau de kansrijke alternatieven onderzoeken. De hoofdcriteria daarbij zijn: betrouwbaarheid en kostenbewust, duurzaamheid, veilige werkplek en milieu en omgeving.  

 

Op basis van de verkregen inzichten legt het college begin 2025 een voorstel voor het voorkeursalternatief van de nieuwe waterzuivering voor aan de verenigde vergadering. 

Copyright © 2024 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.