Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 16 maart 2022

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken, na de vergadering van het college.

Uit D&H
Resultaten verkenning toekomst AWZI De Groote Lucht naar commissie

Het college heeft ermee ingestemd de resultaten van de verkenning naar de toekomst voor AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen door te geleiden naar de commissie Waterveiligheid en Waterketen (WVK).

Delfland maakt het afvalwater schoon van de 1,2 miljoen inwoners en 35.000 bedrijven en instellingen in het gebied. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit. Dat schoonmaken doen wij op vier grote afvalwaterzuiveringsinstallaties. Een van die installaties is AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen.

Deze zuivering is aan het einde van zijn levensduur en moet op de schop. In 2028 moet in Vlaardingen een zuivering staan die weer 30 tot 40 jaar voldoet aan alle wettelijke eisen op het gebied van zuivering en veiligheid. Een zuivering die steeds voldoende capaciteit heeft, voldoet aan huidige en toekomstige (EU-)regelgeving en die duurzaam bijdraagt aan de landelijke en regionale klimaatdoelstellingen.

Het (ver-)bouwen van een zuivering is een complex project dat een grote investering vergt. Delfland heeft in een uitgebreide verkenning onderzocht wat het beste is: renovatie op de huidige locatie of nieuwbouw aan de overkant van de Maassluissedijk op Vergulde Hand West. Onderdeel van de verkenning waren ook gesprekken met belanghebbenden. Daarbij zijn meningen, zorgen en ideeën opgehaald.

Na het eerste deel van de verkenning heeft het algemeen bestuur van Delfland voorlopige voorkeur uitgesproken voor nieuwbouw. In het tweede deel is een ontwerp uitgewerkt voor een nieuwe zuivering. Daarbij is in het bijzonder aandacht besteed aan zorgen die leven over nieuwbouw, aan kansen voor inpassing in het gebied en aan mogelijke toekomstige functies van het huidige terrein. Door een onafhankelijk bureau is een nadere risicoanalyse uitgevoerd voor renovatie.  

De resultaten van de verkenning gaan ter beeldvorming naar de commissie WVK van 30 maart 2022. De stukken worden hiertoe binnenkort gepubliceerd op onze website.

Om in 2028 een vernieuwde of nieuwe zuivering te hebben die het rioolwater van de mensen en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier weer vele decennia goed, veilig en duurzaam schoonmaakt, is nodig dat de definitieve keuze voor renovatie of nieuwbouw in juli 2022 wordt gemaakt.                                                    
Overig nieuws
Waterbeheerprogramma Delfland: vooruitkijken en nu handelen
 
Op 10 maart 2022 heeft het bestuur van Delfland het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 unaniem vastgesteld. Het waterbeheerprogramma van Delfland is een digitaal, eigentijds visitekaartje voor iedereen die meer wil weten over het werk van Delfland. Aan de hand van 32 thema’s geeft het een zo volledig mogelijk beeld van het werk dat we als waterschap gaan uitvoeren tot en met 2027. Het beschrijft de uitdagingen waar we voor staan, zoals klimaatverandering en digitalisering. Ook beschrijft het op hoofdlijnen welke maatregelen Delfland neemt om met deze uitdagingen om te gaan en zo het gebied veilig en leefbaar te houden.

Vanwege de complexe opgaven in ons gebied wil Delfland bruggen slaan naar andere partijen en intensiever samenwerken. Het Waterbeheerprogramma benadrukt bij partijen in de omgeving welk werk we doen en waarom ruimte voor water zo belangrijk is. Meer informatie: www.hhdelfland.nl/wbp6
Droge voeten in Den Haag

Ons laaggelegen en dichtbevolkte gebied is kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. In de BNR podcast Nieuw Nederland vertelt hoogheemraad Marcel Belt over de noodzaak van slim samenwerken bij het inrichten van de openbare ruimte: Nieuw Nederland | Droge voeten in Den Haag | BNR Nieuwsradio
Copyright © 2022 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.

Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen 
Twitter Twitter
Facebook Facebook
YouTube YouTube
Website Website
Instagram Instagram