Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 9 maart 2022

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken, na de vergadering van het college.

Uit D&H
Wateragenda Den Haag 2021-2025

Het college heeft ingestemd met de actualisatie van de wateragenda 2021-2025 van de gemeente Den Haag.

Delfland en Den Haag werken intensief samen op het gebied van waterbeheer. Sinds 2012 wordt de manier waarop we omgaan met water in en om de stad beschreven in de Wateragenda. De huidige actualisatie bouwt voort op de visie uit de vorige Wateragenda, de focus is aangepast op basis van de actuele ontwikkelingen.

Doel is samen te zorgen voor een goed functionerend, duurzaam, veilig, klimaatbestendig en gezond watersysteem. Een watersysteem dat nu en in de toekomst bijdraagt aan een aantrekkelijke (leef-)omgeving en waar de bewoners, bedrijven en bezoekers van Den Haag op een bewuste manier mee omgaan.

Bij de Wateragenda hoort een lijst met projecten. Deze wordt doorlopend geactualiseerd en vormt de basis voor gesprekken tussen Delfland en Den Haag.
Overig nieuws
Samenwerking met gemeenten essentieel voor leefbare regio
 
Het recent verschenen IPCC-klimaatrapport laat zien dat de klimaatveranderingen zich veel sneller manifesteren dan gedacht én dat de effecten ernstiger zijn. In ons gebied zijn de uitdagingen groot: een stijgende zeespiegel, meer hevige buien en vaker langdurige perioden van droogte.
 
Het rapport stelt dat we nu nog invloed hebben, zodat wij ook in de toekomst veilig en duurzaam kunnen leven in delta’s en kustgebieden. Delfland speelt actief in op de uitdagingen, bijvoorbeeld door de kust te verstevigen en waterbergingen aan te leggen.
 
Maar er is meer nodig, en daarbij is samenwerking met alle partijen in het gebied essentieel. Met de campagne ‘Maak ruimte voor water’ roept Delfland lokale politici, ondernemers en inwoners op om nog meer samen te werken en in actie te komen: niets doen is geen optie.
Gascontract Gazprom

Delfland heeft tot einde 2022 een gascontract met Gazprom Energy Nederland. Vanwege de invasie van Oekraïne door Rusland wil Delfland dit contract dan beëindigen en indien nodig overstappen op een andere leverancier.

Delfland heeft ook bekeken of het mogelijk en wenselijk is om het contract vroegtijdig te beëindigen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat vroegtijdige beëindiging Gazprom extra financiële voordelen zou kunnen brengen als gevolg van hogere marktprijzen dan contractueel afgesproken en een eventuele schadeclaim in verband met contractbreuk. Daarnaast is het waarschijnlijk dat het gas van een andere leverancier toch weer uit Rusland komt.

Op onze afvalwaterzuiveringsinstallaties produceren wij op dit moment circa 7,5 miljoen m3  groengas per jaar dat wij leveren aan het gasnet. Zo dragen wij bij aan een duurzame regio.

Wij onderzoeken de mogelijkheid om een deel van dit gas zelf te gebruiken, zodat wij onafhankelijk worden van gas van externe partijen.
Copyright © 2022 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.

Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen 
Twitter Twitter
Facebook Facebook
YouTube YouTube
Website Website
Instagram Instagram