Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 8 december 2021

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken, na de vergadering van het college.

Uit D&H
Delfland blijft klimaatkrachtige maatregelen stimuleren

Ook in 2022 stimuleren wij bewoners, bedrijven en instellingen in het gebied om hun omgeving klimaatbestendig te maken. Door samen regenwater op te vangen en vast te houden, verminderen we de kans op overlast door weersextremen als hoosbuien en periodes van droogte.

In 2022 stelt Delfland geld beschikbaar voor initiatieven die daaraan flink bijdragen. Denk aan een groot groen dak (meer dan 70 m2), een wadi of een ondergrondse waterberging. Delfland draagt maximaal 30% bij aan de kosten en niet meer dan
€ 500 per m3 waterberging. Komend jaar is er in totaal € 290.000 beschikbaar.

Daarnaast is € 75.000 gereserveerd voor initiatieven die niet direct passen binnen deze stimuleringsregeling, maar wel bijdragen aan een klimaatbestendige regio. Bijvoorbeeld haalbaarheidsonderzoeken, buurtinitiatieven en activiteiten om bewustwording te vergroten.

De stimuleringsregeling is vanaf 1 januari 2022 beschikbaar. Actuele informatie en voorwaarden vind je dan op www.hhdelfland.nl/subsidie. Kijk voor tips en inspiratie alvast op www.klimaatkrachtig.nl.                                              
Verkoop grond en bedrijfspand Kijkduin

Delfland is eigenaar van een pand aan de Hoek van Hollandlaan in Kijkduin. Vanuit hier werd tot 2017 het onderhoud aan waterkeringen en watergangen gecoördineerd. Na de renovatie van ons hoofdkantoor in Delft, vindt die coördinatie vanuit daar plaats.
 
Het college heeft besloten om het gebouw en de grond in Kijkduin te verkopen aan de gemeente Den Haag. De gemeente heeft het voornemen de locatie te gaan gebruiken als uitvalsbasis voor de strandreiniging. Daarnaast zal de gemeente vanaf deze plaats ondersteuning gaan bieden aan de Haagsche Vrijwillige Reddingsbrigade.
Overig nieuws
Waterinnovatieprijs voor AdOx

Om innovaties op het gebied van watermanagement te bevorderen, wordt jaarlijks de Waterinnovatieprijs uitgereikt. Op 2 december zijn de winnaars van 2021 bekendgemaakt. Het project AdOx van de TU Delft won de prijs in de categorie gezond water en gezonde bodem. Delfland sponsort dit onderzoek en maakt onderdeel uit van het onderzoeksteam.

Het medicijngebruik is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Daardoor komen meer medicijnresten in ons water terecht. Dat heeft negatieve effecten op de waterkwaliteit en daarmee op de ecologie. De TU Delft werkt aan AdOx, een techniek waarmee medicijnresten en andere microverontreinigingen uit afvalwater kunnen worden gehaald zonder schadelijke effecten.  

Bekijk de video AdOx – Medicijnresten uit rioolwater verwijderen - YouTube

De Waterinnovatieprijs is een initiatief van de Unie van Waterschappen, NWB Bank, het Waterschapshuis en STOWA.
De Nederlandse oplossing tegen overstromingen

Het platform BBC Future publiceerde onlangs een artikel over hoe de Nederlandse waterschappen al bijna 1000 jaar werken aan het voorkomen van overstromingen. Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt werd hiervoor geïnterviewd.

Het artikel gaat in op de historie, de organisatie en het werk van de waterschappen en op de vraag of wat wij hier doen ook kan worden toegepast in landen die te maken hebben met de gevolgen van de klimaatveranderingen.

Lees het artikel hier: https://bbc.in/3xO66ch
Copyright © 2021 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.

Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen 
Twitter Twitter
Facebook Facebook
YouTube YouTube
Website Website
Instagram Instagram