Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 24 november 2021

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken, na de vergadering van het college.

Uit D&H
Terinzagelegging Besluit Legger Delfland

Het college heeft besloten het ontwerp voor het Besluit Legger Delfland ter inzage te leggen. Geïnteresseerden kunnen het ontwerp vanaf het einde van week 48 inzien voor een periode van 6 weken en eventueel zienswijzen indienen.

Delfland houdt sloten, dijken en andere waterstaatsweken in goede staat, maar doet dat niet alleen. Daarom houdt Delfland een legger bij. Daarin staat voor alle dijken en sloten en andere waterstaatswerken waar zij liggen en waaraan zij moeten voldoen, wie welk soort onderhoud doet en waar de regels van Delfland gelden.

Met het nu voorliggende Besluit Legger Delfland worden:
  • De zeven bestaande leggers vervangen door één Legger Delfland;
  • De regels over onderhoud (uit onder andere de Keur) verplaatst naar de legger en het besluit;
  • De leggerkaart en de leggertekst verbeterd.
Zo wordt het gebruik van de legger makkelijker.

Het ontwerp Besluit Legger Delfland is vanaf het einde van week 48 in te zien op de site van Delfland en op afspraak (via loket@hhdelfland.nl) op het gemeenlandshuis aan de Phoenixstraat 32 in Delft.                                                           
Overig nieuws

Let’s give a shit…

Onder die titel bracht spoken word-artiest Tyler Koudijzer op Wereld Toiletdag een ode aan de wc.

In Nederland hebben wij onze zaken goed op orde: schoon water uit de kraan, onze huizen, bedrijven en instellingen zijn aangesloten op het rioolstelsel en de waterschappen maken al het ingezamelde rioolwater schoon voor het wordt teruggegeven aan de natuur. Dat is ontzettend belangrijk voor de volksgezondheid.

In veel andere landen hebben mensen minder geluk. Nog altijd sterven er wereldwijd veel mensen -vooral kinderen- aan diarree door gebrek aan goede sanitaire voorzieningen.

De waterschappen dragen bij aan projecten en scholing in landen die grote vraagstukken hebben op het gebied van schoon water, waterveiligheid en voldoende water. Dat doen wij in de Blue Deal.

Met de ode aan de wc en een winactie besteedden wij dit jaar aandacht aan het belang van goede sanitaire voorzieningen.
Copyright © 2021 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.

Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen 
Twitter Twitter
Facebook Facebook
YouTube YouTube
Website Website
Instagram Instagram