Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 29 september 2021

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken, na de vergadering van het college.

Uit D&H
Waterbeheerprogramma 2022-2027 ter inzage

Het college van D&H heeft het concept-Waterbeheerprogramma 6 (WBP6) vastgesteld voor inspraak. De inspraak loopt van 4 oktober tot 14 november en er zijn twee participatiebijeenkomsten: 13 oktober ’s avonds (online) en op 27 oktober ’s middags (fysiek). U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen aan watertafel@hhdelfland.nl.

In het WBP6 laten wij zien hoe wij onze ambities voor de periode 2022-2027 aanpakken en hoe wij inspelen op ontwikkelingen die ons werk raken. Denk aan extremere weersomstandigheden en zeespiegelstijging door klimaatverandering, aan bodemdaling, aan de woningbouwopgave en aan de waterkwaliteit.

Het Waterbeheerprogramma is een inhoudelijk visitekaartje van ons werk. Werk dat bijdraagt aan de veiligheid en volksgezondheid. Wij werken samen met partners en zoeken met hen naar technische en sociale innovaties om vooruitgang te boeken.

Het WBP6 wordt uiteindelijk een website. De inhoud is straks voor de bezoeker eenvoudig te raadplegen door een duidelijke indeling van thema’s en door de zoekfunctie.

Na de terinzagelegging behandelen wij eventuele zienswijzen. Op 10 maart 2022 staat het WBP6 ter vaststelling op de agenda van ons algemeen bestuur.                                                  
Erasmusvaart niet de beste oplossing voor droge voeten

De Erasmusvaart als groenblauwe verbinding tussen Westland en Den Haag blijkt niet de meest efficiënte oplossing voor het verbeteren van het watersysteem in het gebied van Delfland. Dit blijkt uit een onderzoek van kennisinstituut Deltares. Om hoosbuien in Den Haag of Westland op te vangen en af te voeren, zijn goedkopere maatregelen denkbaar.

Een aantal gebiedsontwikkelingen tussen Westland en Den Haag waren in 2018 aanleiding voor de gemeenten Den Haag en Westland, de Provincie Zuid-Holland en Delfland om de krachten en belangen te bundelen. Zij zagen in de Erasmusvaart een kans voor vier doelen: water/klimaat, recreatie, ecologie en leefbaarheid.

Bij het verkennen van de verschillende belangen leek het waterbelang doorslaggevend te zijn voor de realisatie van de Erasmusvaart. Delfland heeft daarom tijdelijk het voortouw genomen. Op basis van de conclusies en aanbevelingen van Deltares heeft het college besloten het trekkerschap voor dit project neer te leggen.

De vier partners bespreken in oktober wat dit betekent voor de Erasmusvaart en de uitdagingen die er op de verschillende terreinen nog steeds liggen.
Overig nieuws
Win een zeilles van olympisch kampioen Marit Bouwmeester

Olympisch zeilster Marit Bouwmeester en dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt riepen op World Cleaunup Day iedereen op om in actie te komen tegen zwerfafval. Zwerfafval in water is een bron voor de plastic soup en microplastics en kan dierenleed veroorzaken. Redenen genoeg dus om er wat aan te doen!

Doe jij ook mee? Deel dan je actie en laat zien dat jij een echte Waterbaas bent door bij te dragen aan schoon water en/of het voorkomen van wateroverlast, dan maak je kans op een zeilles van onze olympisch kampioen Marit.

Hoe kun je winnen? Laat op een aansprekende manier zien hoe jij de sloot of zwemplas schoonhoudt door rondslingerend afval op te ruimen. Of deel op welke manier jij regenwater opvangt en zo de kans op wateroverlast vermindert. Of misschien heb je een heel goed idee om de waterveiligheid te vergroten.

Maak een inspirerende foto of video van jouw actie(s) en plaats deze op Facebook of Instagram met #WaterbaasDelfland. De vier opvallendste inzendingen winnen een zeilles van olympisch kampioen Marit. Kijk voor de actievoorwaarden op www.hhdelfland.nl/waterbazen.
Week van Nationaal Park Hollandse Duinen
Dit weekend startte de Week van Nationaal Park Hollandse Duinen: een week waarin inwoners kunnen ervaren hoe waardevol het gebied is waarin zij wonen, werken en recreëren. Als trotse partner draagt ook Delfland bij aan het programma.

De Week van Nationaal Park Hollandse Duinen duurt nog tot 3 oktober en staat bol van leuke en interessante activiteiten om nader kennis te maken met het gebied. Er zijn excursies, fietstochten kunsttentoonstellingen en (avond)wandelingen. Je vindt ze op www.nphd.nl/deweekvan.
Copyright © 2021 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.

Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen 
Twitter Twitter
Facebook Facebook
YouTube YouTube
Website Website
Instagram Instagram