Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 14 september 2021

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken, na de vergadering van het college.

Uit D&H
Tarieven voor 2022 ter inzage

Het college heeft een voorstel opgesteld voor de belastingtarieven voor het jaar 2022 en de verdeling van de kosten over de verschillende categorieën belastingbetalers. In lijn met de afspraak in het bestuursakkoord streeft het college ernaar de lasten voor bewoners en bedrijven ook in 2022 zoveel mogelijk gelijk te houden.
 
De ontwerp Kostentoedelingsverordening watersysteemheffing 2022, waarin de voorgestelde percentages voor de kostenverdeling zijn opgenomen, ligt van half september tot eind oktober ter inzage.
 
De verenigde vergadering stelt de tarieven op 18 november vast, tegelijk met de begroting.                                                                     
Voortzetting samenwerking HARKOS

Het college heeft ingestemd met het voortzetten van deelname aan het project HARKOS. Hierin doen wij onderzoek naar de ontwikkeling en werking van een nieuw proces voor bestaande zuiveringen.
 
Het gaat hierbij om een continu aeroob korrelslibproces. Naar verwachting levert dit een lager energieverbruik op en kan waardevolle grondstof worden gewonnen. Door de compactheid van het proces kan de capaciteit van de zuivering worden vergroot en komt er ruimte vrij voor nabehandeling om de kwaliteit van het gezuiverde water te verbeteren. Daarmee zou HARKOS bijdragen aan een toekomstbestendige, duurzame zuivering en schoner water.
 
Als de resultaten positief zijn, is deze korrelslibtechnologie naar verwachting toepasbaar voor meerdere afvalwaterzuiveringen. In het project wordt voor onze zuivering Harnaschpolder een concreet ontwerp uitgewerkt op basis van deze techniek.
 
HARKOS is een samenwerking tussen de TU Delft, Delfluent Services B.V., Evides Industriewater, het Hoogheemraadschap van Rijnland, Royal HaskoningDHV en Delfland.
Overig nieuws
Week van Nationaal Park Hollandse Duinen

Van 25 september t/m 3 oktober vindt de Week van Nationaal Park Hollandse Duinen plaats. Een week waarin inwoners kunnen ervaren hoe waardevol het gebied is waarin zij wonen, werken en recreëren. Als trotse partner draagt Delfland bij aan het programma.

Het Nationaal Park Hollandse Duinen is een uniek gebied door de nabijheid van de zee, de dorpen en steden, de waardevolle natuur in en rond de duinen en de rijke cultuur en historie. Het gebied is belangrijk voor kustverdediging, levert ons drinkwater en is ontzettend belangrijk voor de biodiversiteit.

De Week van Nationaal Park Hollandse Duinen staat bol van leuke en interessante activiteiten om nader kennis te maken met het gebied. Er zijn excursies, fietstochten kunsttentoonstellingen en (avond)wandelingen. Je vindt ze op www.nphd.nl/deweekvan.
Copyright © 2021 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.

Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen 
Twitter Twitter
Facebook Facebook
YouTube YouTube
Website Website
Instagram Instagram