Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 1 september 2021

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken, na de vergadering van het college.

Uit D&H
Strandpaviljoens mogen van Delfland nog een jaar overwinteren

Koninklijke Horeca Nederland heeft het verzoek ingediend om strandpaviljoens ook dit jaar te laten overwinteren. De minister laat het aan de kustwaterschappen om te besluiten over het verzoek. Delfland heeft begrip voor de situatie waarin de ondernemers zich door de corona-crisis bevinden en staat overwinteren nog een keer toe.
 
De duinen beschermen de 1,2 miljoen bewoners van ons gebied en hun bezittingen tegen de zee. Delfland zorgt voor het behoud van een stevige zeewering. Dat doen wij onder meer door dynamisch kustbeheer, waarbij de duinen aangroeien via verstuiving van zand en met de dijk onder de boulevard van Scheveningen. Vandaar dat er beleidsregels zijn voor strandpaviljoens.
 
Het genomen besluit moet nog geformaliseerd worden in een watervergunning.
Aanpassingen in waterpeilen

Het college heeft ingestemd met acht nieuwe peilbesluiten. Deze hebben ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen op gekomen.
 
Het waterpeil is het niveau van het water in sloten, vaarten en kanalen. Het peil is niet het hele jaar hetzelfde en ook niet overal even hoog. Bij het bepalen van het waterpeil in een gebied kijken we naar de belangrijkste gebruiksfuncties en welk waterpeil daarbij het beste past.
 
Soms is het nodig een vastgesteld peil aan te passen. Bijvoorbeeld bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Aan het wijzigen van een waterpeil gaat een gebiedsproces aan vooraf: alle belangen worden afgewogen en er is ruimte voor inspraak.
 
Het college heeft ingestemd met het aanpassen van het waterpeil in peilgebieden in de gemeenten Westland, Pijnacker-Nootdorp, Delft, Den Haag, Rotterdam en Rijswijk. Op 30 september neemt de verenigde vergadering hierover een definitief besluit.
Overig nieuws
Tweede Kamerlid Pieter Grinwis maakt kennis met Delfland

Maandag 30 augustus bracht Tweede Kamerlid en waterwoordvoerder voor de ChristenUnie Pieter Grinwis een werkbezoek aan Delfland. Hij werd ontvangen door dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt bij het Haagse Molenvlietpark. Bij de aanleg van dit park hebben de gemeente en Delfland de kans gezien om het een dubbele functie te geven: een groen recreatiegebied en een waterberging. Zo draagt het park bij aan het opvangen van piekbuien en dat is in ons dichtbebouwde gebied hard nodig.
 
Het Kamerlid liet zich informeren over de veranderende omstandigheden waarin de waterschappen hun werk moeten doen en wat dit betekent voor het waterbeheer. Bijvoorbeeld de weersextremen die vragen om meer ruimte voor water, terwijl er tegelijkertijd een grote woningbouwopgave ligt.
 
Ruimte voor water bij de inrichting van ons land wordt steeds urgenter. Grinwis riep de waterschappen daarom op waar nodig de fundamentele vraag te stellen of op een bepaalde locatie überhaupt gebouwd kan worden. Er zijn de komende periode verschillende werkbezoeken gepland voor de nieuwe waterwoordvoerders om hen kennis te laten maken met de waterschappen.
Gemeente Valkenburg bezoekt de WaterStraat en Flood Proof Holland

De recente overstromingen in Limburg hebben op indringende wijze laten zien dat water een meer prominente rol moet krijgen bij de inrichting van ons land. Een delegatie van de gemeente Valkenburg bezoekt vrijdag 3 september op de campus van de TU Delft de proeftuinen WaterStraat en Flood Proof Holland. De leden van de delegatie komen om zich te laten informeren over en inspireren door innovaties om water tegen te houden, op te vangen, vast te houden en te hergebruiken.
 
In de WaterStraat zijn vernieuwende oplossingen te zien om de stad klimaatbestendig te maken en de kans op overlast en schade door water te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. Bijvoorbeeld modulaire betonnen blokken voor slimme waterberging onder de straat, waterdoorlatende bestrating van gerecycled keramiek en watervasthoudend zand voor onder de bestrating.
 
Bij Flood Proof Holland zijn systemen bedacht en getest voor het tijdelijk tegenhouden van water; systemen die minder arbeidsintensief en tijdrovend zijn dan de klassieke zandzakken. Zoals een mobiele dijk die op zijn plek blijft door de waterdruk en water tot een hoogte van 70 cm kan tegenhouden. En een innovatie met kratten die zich vullen met water en het water tegenhouden.
Delfland vindt innovatie bij het omgaan met wateruitdagingen belangrijk en is daarom partner van het VPdelta innovatieprogramma voor klimaatadaptatie en van de Waterstraat.
Copyright © 2021 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.

Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen 
Twitter Twitter
Facebook Facebook
YouTube YouTube
Website Website
Instagram Instagram