Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 21 juli 2021

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken, na de vergadering van het college.

Uit D&H
Strategische Samenwerkingsagenda Water Lansingerland vastgesteld

Het college heeft ingestemd met de Strategische Samenwerkingsagenda Water die beschrijft hoe Lansingerland en de hoogheemraadschappen van Schieland en de Krimpenerwaard en Delfland de komende zes jaar samenwerken aan een klimaatbestendig en duurzaam watersysteem in deze gemeente.

In 2011 legden de gemeente Lansingerland en de waterschappen voor het eerst hun gezamenlijke watertaken vast in een waterplan. Dit waterplan is in 2019 geëvalueerd. Daarbij was de conclusie dat de samenwerking veel oplevert en dat op thema’s als klimaatadaptatie, circulariteit, energietransitie en biodiversiteit nog veel kansen liggen. Dit heeft nu zijn beslag gekregen in de samenwerkingsagenda en een concrete projectenlijst.

De Strategische Samenwerkingsagenda Water Lansingerland is ook vastgesteld in de colleges van gemeente Lansingerland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
Overig nieuws
Wateroverlast onderstreept harde noodzaak ruimte en aandacht voor water

Het college en de medewerkers van Delfland hebben gedurende de grote wateroverlast intens meegeleefd met de inwoners en de collega’s in Limburg. Net als veel collega-waterschappen heeft Delfland Waterschap Limburg ook praktisch ondersteund. Delflanders hielpen onder meer bij het inspecteren van de dijken en bij de calamiteitenorganisatie.

Wat zich in Limburg en in onze buurlanden heeft afgespeeld laat zien hoe ongelofelijk belangrijk het is om bij de inrichting van het land rekening te houden met het water. Wij moeten ons aanpassen aan de weersextremen die zich nu en in de toekomst voordoen. Er moet ruimte zijn voor dijken, om water op te vangen, te bergen en te kunnen hergebruiken tijdens droogte.

In ons dichtbevolkte gebied is die uitdaging groot en wij werken daar heel hard aan. Maar wij kunnen het niet alleen. De veranderingen in het weer vragen om samenwerking op alle niveaus: overheden, bedrijven en inwoners moeten allemaal hun steentje bijdragen om het gebied zo klimaatbestendig mogelijk in te richten.

Meer weten? Bezoek dan onze tentoonstelling Wij & Water.
Tentoonstelling ‘Wij & Water’.

Hoe gaan we om met ons water in een dichtbevolkt gebied? Dat is het thema van de tentoonstelling ‘Wij & Water’. In de tentoonstelling staan zes persoonlijke verhalen centraal van inwoners van het gebied van Delfland. Zij vertellen onder meer over de veranderingen in het klimaat, wat zij hiervan merken en hoe dit hun kijk op water heeft veranderd.
De tentoonstelling is van 23 juli tot en met 29 augustus 2021 te zien in het Keringhuis, Maeslantkeringweg 139, Hoek van Holland. 
Copyright © 2021 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.

Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen 
Twitter Twitter
Facebook Facebook
YouTube YouTube
Website Website
Instagram Instagram