Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 9 juni 2021

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college.

Uit D&H
Nieuw gemaal in Commandeurspolder

Aan de Commandeurskade in Maasland staat een monumentaal pand waarin het gemaal huist dat overtollig water uit deze polder afvoert. Omdat het gemaal aan groot onderhoud toe is, maar renoveren hier niet kan, hebben wij het afgelopen jaar gekeken naar opties voor een nieuw gemaal. Het college heeft op 8 juni ingestemd met een voorkeursvariant.

Mede op basis van afstemming met de gemeente en belanghebbenden uit de omgeving, gaat deze uit van een nieuwe gemaal in de buurt van het bestaande dat zoveel mogelijk ondergronds wordt aangelegd, zodat het het weidse polderlandschap zo min mogelijk verstoort. Er komen hekken om het nieuwe gemaal om te voorkomen dat het een hangplek wordt. Het monumentale pand van het oude gemaal en het naastgelegen bakkershuisje worden opgeknapt. Dit najaar besluit het algemeen bestuur van Delfland over de benodigde investeringen.
Overig nieuws
Duurzame keuzes bij versteviging kade in Maasland

Onze keringen en dijken beschermen de bewoners van ons gebied en hun bezittingen tegen het water. Wij inspecteren en onderhouden ze daarom goed. De regionale waterkering aan de Kwakelweg in Maasland is recent verstevigd met damwanden. Daarbij zijn duurzame keuzes gemaakt.

De damwanden die wij hebben gebruikt zijn eerder gebruikt in een ander project. Ook is ervoor gekozen om ze zonder coating de grond in te laten gaan: zij hebben hun roestige uiterlijk behouden. Zo is bespaard op grondstoffen, energie, kosten en chemicaliën.

De damwanden bieden weer zo’n 50 jaar stabiliteit aan de kade. De gemeente Midden-Delfland hoogt de kering eenmalig op en dan is het project afgerond. Het resultaat is een duurzaam verstevigde kade.
Waterbazen gezocht!

Iedereen kan bijdragen aan schoon en voldoende water. Steeds meer mensen doen dat ook. Met kleine activiteiten in en om het huis en in je buurt kun je al verschil maken: zwerfafval uit het water halen, regenwater opvangen, geveltuintjes aanleggen…
In de campagne Waterbazen staan mensen centraal die zo hun steentje bijdragen aan schoon en voldoende water: www.hhdelfland.nl/waterbazen
En, er zijn vast nog veel meer waterbazen in ons gebied. Ben of ken jij iemand die dat is? Laat het ons dan weten, dan kunnen we die waterbaas ook in het zonnetje zetten.
Stuur je e-mail, foto, video of verhaal naar: loket@hhdelfland.nl en vertel waarom jij een waterbaas bent of kent!
Copyright © 2021 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.