Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 12 mei 2021


Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college.
Uit D&H
Gezamenlijke waterkwaliteitsdoelen voor regionaal waterprogramma

Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water in heel het beheergebied. Dat is belangrijk voor de natuur, de biodiversiteit en voor een gezonde en prettige leefomgeving.

Wij beschermen de waterkwaliteit tegen schadelijke stoffen en stimuleren de ecologie door het aanleggen van een samenhangend netwerk van waternatuur en maatregelen voor vis.

Voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn concrete waterkwaliteitsdoelen vastgesteld voor de zogenaamde KRW-waterlichamen in ons gebied. Voor het overige water zijn zulke concreet omschreven doelen er nog niet.

Onder regie van de provincie wordt dit jaar een Regionaal Waterprogramma vastgesteld. Delfland heeft voor het eigen beheergebied de doelen geformuleerd voor de ecologie en normen voor stikstof en fosfaat. De doelen zijn gericht op het bereiken van een gezonde en gevarieerde plantengroei in het water en op de oevers. Dat is van belang voor het leven in en om het water.

Het college heeft op 10 mei ingestemd met het indienen van deze doelen bij de provincie. Het behalen ervan vergt een gezamenlijke inspanning van provincie, waterschap, gemeenten en de overige waterbeheerders. De uitvoeringsstrategie hiervoor wordt in het najaar van 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan ons algemeen bestuur.
Jaarverslag innovatiefonds 2020 vastgesteld

Het college heeft op 10 mei jl. het jaarverslag van het innovatiefonds vastgesteld.

Innovatie is onmisbaar om de doelen van Delfland te bereiken. Delfland heeft daarom een eigen innovatiefonds. Het jaarverslag over 2020 geeft een overzicht van 27 projecten die uit dit fonds zijn gefinancierd.

Dat is slechts een deel van alle innovaties waarbij Delfland is betrokken. Veel innovatieprojecten doet Delfland samen met partners: dan kunnen wij van elkaar leren en kosten delen.

Voorbeelden van projecten die in 2020 uit het innovatiefonds zijn gefinancierd, zijn onderzoek naar het wegvangen van exotische rivierkreeften uit onze wateren, onderzoek naar het duurzaam verwijderen van microverontreinigingen uit afvalwater, inzet van satellietbeelden bij dijkinspecties en innovatieve maatregelen om water vast te houden.
Overig nieuws
Intratuin Pijnacker opent Groen Klimaatplein met inspiratie voor je tuin

Je tuin is dé plek om water op te vangen, effecten van hitte te verminderen en biodiversiteit te bevorderen. Het watervriendelijk en levendig inrichten van je tuin is makkelijker dan je denkt; als je maar de juiste informatie en voorbeelden hebt.

Op maandag 10 mei openden hoogheemraad Manita Koop en wethouder Ilona Jense-Van Haarst (Gemeente Pijnacker-Nootdorp) het ‘Groene Klimaatplein’ bij de Intratuin in Pijnacker: een plein vol inspiratie om zelf aan de slag te gaan. Goed opgeleide en enthousiaste medewerkers staan op drukke dagen op het plein om bezoekers te helpen en te adviseren.

Het watervriendelijk inrichten van je tuin is belangrijk om de omgeving aan te passen aan extremer weer. Het vermindert de kans op overlast door regenwater en het zorgt bovendien voor een fijnere leefomgeving. Benieuwd naar het Groene Klimaatplein? Je kunt het de komende twee jaar bezoeken. Liever digitaal meer informatie? Kijk dan op www.groenklimaatplein.nl

Ga jij als inwoner of groep buurtbewoners aan de slag om je tuin of buurt aan te passen aan extremer weer? Delfland helpt je graag op weg via www.hhdelfland.nl/subsidie. Wil je voorbeeldtuinen zien? Kijk dan op www.klimaatkrachtig.nl/projecten
Copyright © 2021 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.