Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 13 januari 2021

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college.

Uit D&H
Wat mag wel of niet op een kade of dijk: regels vereenvoudigd

Delfland beheert en onderhoudt meer dan 700 km waterkeringen. Deze keringen beschermen bewoners en hun bezittingen tegen overstromingen. Wat er wel en niet is toegestaan in de ruimte in, op, boven en onder een waterkering is vastgelegd in beleidsregels. Die zijn er om de veiligheid en stabiliteit van de dijken en kaden zeker te stellen. De meest gebruikte beleidsregels zijn nu vereenvoudigd, geoptimaliseerd en samengevoegd in één document dat op 12 januari is vastgesteld door het college: Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen.
 
Het college heeft ook ingestemd met het deels aanpassen van de Beleidsregel Steigers. Het is nu duidelijker waaraan je moet voldoen voor het verkrijgen van een vergunning. Vanaf 15 januari zijn de nieuwe beleidsregels beschikbaar op onze website.
Overig nieuws

Nieuwe technieken voor meer inzicht in vismigratie

Een gezonde en gevarieerde visstand is een van onze pijlers voor schoon, gezond en levend water. Delfland werkt hard aan het verbeteren van de leefomgeving voor vissen en het passeerbaar maken van gemalen en stuwen.
 
Door vispassages aan te leggen, geven wij vissen de mogelijkheid om zich vrij door ons gebied te begeven en ook naar andere wateren te zwemmen. Om beeld te krijgen van hoe vissen zich bewegen en van de effectiviteit van de maatregelen, organiseren wij regelmatig tellingen en metingen. Dit doen wij vaak samen met vrijwilligers van de hengelsportverenigingen in ons gebied. Die tellingen zijn behoorlijk arbeidsintensief.
 
Door meer gebruik te gaan maken van digitale middelen kunnen we belangrijke visroutes in de toekomst mogelijk sneller en beter in kaart brengen. Om erachter te komen hoe goed de passages werken zijn wij recent een proef gestart met digitale monitoring van vispassages. Wij zetten slimme onderwatercamera’s met beeldherkenningssoftware en algoritmes in om te meten hoeveel vissen en welke soorten de passages gebruiken. Wij proberen op dit moment mobiele systemen van verschillende leveranciers uit. Na het voorjaar hebben wij voldoende informatie verzameld om de systemen te kunnen beoordelen. Het systeem dat als beste uit de test komt gaan we gebruiken om de visstand te monitoren en onze vispassages waar mogelijk te verbeteren.

Copyright © 2021 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.