Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 22 juli 2020

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college.

Uit D&H
Het werken aan waterveiligheid is nooit klaar

Zo’n 700 kilometers aan kades, dijken en duinen beschermen in ons gebied bedrijven, instellingen, inwoners en hun bezittingen tegen wateroverlast, overstromingen en een stijgende zeespiegel. We zorgen daarom goed voor deze waterkeringen!

De regionale keringen moeten voldoen aan een veiligheidsnorm die is vastgesteld door de provincie Zuid-Holland. Waar nodig hogen we ze op of brengen we versteviging aan. Zeker in stedelijk gebied is dat vaak complex. We werken dan intensief samen met wegbeheerders, omwonenden en bedrijven. Een mooi voorbeeld hiervan is de Goudsteen in Maassluis die onlangs is opgeknapt. Later dit jaar pakken we de waterkeringen in het centrum van Schipluiden aan.

We onderhouden onze keringen op basis van urgentie en als er kansen zijn om mee te liften met andere werkzaamheden, dan doen wij dat. Op dit moment voldoet 85% van onze regionale keringen aan de norm. Het college heeft hiervan kennisgenomen en rapporteert hierover aan de provincie.

Onze dijken en kades zijn veilig en waar nodig verbeteren we: het werken aan waterveiligheid is nooit klaar.
Optimalisatie rioolgemaal Morsestraat Den Haag

Het college heeft ingestemd met het uitwerken van maatregelen om rioolgemaal Morsestraat in Den Haag te optimaliseren. Het voorstel om hiervoor een ontwerpkrediet beschikbaar te stellen wordt op 24 september 2020 voorgelegd aan ons algemeen bestuur.
Overig nieuws

Strandtenten willen overwinteren

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft aan de overheid gevraagd of seizoenspaviljoens op het strand dit jaar mogen overwinteren. Vanwege de gederfde inkomsten door de Coronacrisis zou het voor ondernemers fijn zijn als zij kunnen besparen op de kosten voor het op- en afbouwen.

De betrokken overheden kunnen deels aan het verzoek van de KHN voldoen: omdat de situatie per badplaats sterk verschilt, blijft de uiteindelijke toestemming een lokale afweging.

De kustwaterschappen en Rijkswaterstaat hebben voor het waterbeheer wel een uniform standpunt opgesteld. Vanuit het oogpunt van de waterveiligheid is het mogelijk om onder voorwaarden de seizoenspaviljoens eenmalig een winter op het strand te laten staan.

Wij bekijken hoe wij in ons gebied de ondernemers die willen overwinteren het beste van dienst kunnen zijn bij het aanvragen van de hiervoor benodigde watervergunning.

Copyright © 2020 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.