Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 19 februari 2020

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

Uit het college van dijkgraaf en hoogheemraden
Praktijkles: Studenten TU Delft meten capaciteit van gemalen

Wat is er mooier dan leren in de praktijk? Enkele jaren geleden heeft de TU Delft aan Delfland gevraagd om praktijkopdrachten te mogen uitvoeren in de Delflandse gemalen. Hieruit is een mooie samenwerking ontstaan. Deze samenwerking gaan wij nu verder professionaliseren en uitbreiden. De TU heeft een uitdagend lesprogramma opgezet voor zijn studenten en Delfland krijgt de beschikking over aanvullende hoogwaardige technische prestatiegegevens van onze gemalen.

Het college heeft 18 februari ingestemd met het voorstel voor het nieuwe lesprogramma en is heel enthousiast over de samenwerking. Zo zetten we ons samen in voor de waterprofessionals van de toekomst!
Overig nieuws
Bomen horen niet op een dijk

Tijdens de stormen Ciara en Dennis werd weer duidelijk: bomen horen niet op een dijk of kade. Bomen zijn heel belangrijk voor de kwaliteit van onze leefomgeving, maar op een dijk of kade brengen zij risico’s met zich mee voor de waterveiligheid.
Tijdens een storm beweegt een boom heen en weer. De wortels bewegen mee en kunnen lekkages in de dijk veroorzaken. Als een boom op een dijk omwaait, kan dat leiden tot een gat in de dijk met een overstroming als gevolg.  Daarom staan wij het planten van bomen op dijken en kades niet toe. Ook halen wij bomen weg als zij een gevaar zijn voor de stabiliteit van de dijk of onze inspecties en onderhoud belemmeren. Waar nodig vraagt Delfland, namens de eigenaar, een kapvergunning aan.
Indonesische waterprofessionals aan de slag bij Delfland

Op dinsdag 18 februari heette directeur Wendy Kooistra 10 waterprofessionals uit Indonesië welkom. In de aankomende tien weken gaan zij op zoek naar Nederlandse inspiratie voor de uitdagende watervraagstukken van Jakarta. Twee van hen gaan bij Delfland aan de slag, vier bij de Gemeente Rotterdam en vier bij Van Oord.
 
Sinds 2014 is er een uitwisselingsprogramma tussen Jakarta en Rotterdam gericht op stedelijk waterbeheer: het DUtch Training and Exposure Program (DUTEP). De steden hebben te maken met vergelijkbare problematiek, zij het op heel andere schaal. Het zijn beide deltasteden die zich moeten wapenen tegen water van verschillende kanten: de rivier, de zee, de regen en het grondwater. In Jakarta uit zich dat in overstromingen, vaak meerdere keren per jaar.
 
Indonesische waterprofessionals doen via DUTEP bij de Gemeente Rotterdam (en Havenbedrijf Rotterdam), Van Oord en Delfland praktijkkennis op over de manier waarop wij werken aan waterbeheer en ons voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Deze kennis dient ter inspiratie voor de lokale uitdagingen in Jakarta. Daarbij is voor de Rotterdamse en Delflandse collega’s de kennis en ervaring die de professionals meebrengen uit Jakarta zeer waardevol.
Superblij met groenblauw schoolplein in Delft
 
Onlangs is het groenblauwe schoolplein van de Prins Mauritsschool in Delft opgeleverd. Het eindresultaat mag er zijn! Met een natuurhoek, struingroen en een voetbalzone met waterdoorlatend kunstgras is er voor elk wat wils. Er kan nu veel afwisselender gespeeld worden en na een zware regenbui staan er geen plassen meer op het plein.

“We krijgen veel positieve reacties van ouders, buurtbewoners en bezoekers van de school. Niet alleen de leerlingen zelf, maar ook hun ouders zijn betrokken bij het verzorgen van de planten", aldus Patrick Vogelaar, directeur van de school. De hovenier heeft een snoeiplan/onderhoudsplan opgesteld; een groep oudere leerlingen (de ‘klusklas’) verzorgt samen met een aantal moeders het onderhoud. De regentonnen op het plein zorgen voor spontane educatieve momenten over waterregulering. Bijkomend voordeel is dat er veel minder incidenten op het schoolplein gebeuren dan hiervoor, het eindresultaat is heel mooi en we zijn superblij met ons groenblauwe schoolplein!”
Lees meer: https://bit.ly/2wprJ7g
Delfland legt 1100 m2 natte ecologische zone aan in De Lier

In De Lier in de gemeente Westland legt Delfland een natte ecologische zone aan van ongeveer 1100 m2. Dit doen we ter hoogte van de kruising van de Maasdijk met de Coldenhovelaan. Het gebied wordt een belangrijke schakel in ons netwerk van natte ecologische zones. Over een lengte van zo’n 200 meter graven we de oever schuin af voor een geleidelijke overgang van water naar land waar oever- en waterplanten kunnen groeien. Deze planten bieden voor vissen en andere waterdieren een ideale leefomgeving.
Onder de brug komt een passage voor amfibieën, zodat die de oversteek makkelijker en veiliger kunnen maken. Zo werken wij aan schoon, gezond en levend water en aan het verbeteren van de biodiversiteit in ons gebied.
25ste Rainlevelr in gebruik genomen

Afgelopen week is de 25ste Rainlevelr in gebruik genomen. Lugt Lisianthus in Monster (gemeente Westland) en de andere deelnemende tuinders zetten hun waterbassin in om regenwater op te vangen bij piekbuien.
Hiermee is nu in totaal 139 hectare glasoppervlak aangesloten, samen goed voor tenminste 13.900 m3 waterberging!

Initiatiefnemers van Rainlevelr zijn - naast Delfland en de gemeente Westland - tomatenteler Lans en Glastuinbouw Nederland. 
Lees meer over Rainlevelr: www.rainlevelr.com
Het nieuwsbericht: https://bit.ly/2V56cet
Copyright © 2020 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.