Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 30 oktober 2019

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

Met DNA-sporen op zoek naar de bron van watervervuiling

Delfland onderzoekt de mogelijkheid om op basis van environmental DNA (eDNA) de bron op te sporen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater. Deze innovatieve techniek kan ons mogelijk helpen bij het terugdringen van lozingen en lekkages en zo bijdragen aan een betere waterkwaliteit in ons gebied.
 
Wij werken er samen met partners hard aan om het water in ons gebied schoner te krijgen. Op veel plekken zitten er nog teveel chemische stoffen en voedingsstoffen in, vanuit onder meer de kassen en de landbouw. Van de vervuilingen die wij constateren, is het vaak niet mogelijk precies aan te geven van welk bedrijf deze afkomstig zijn.
 
Om daar meer grip op te krijgen, doen wij nu onderzoek naar de mogelijkheden om met environmental DNA (eDNA) de bron op te sporen. De eDNA-methode gaat ervan uit dat bij elke lozing of lekkage ook DNA in het water komt van het gewas dat in de betreffende kas wordt gekweekt.
 
Als blijkt dat de methode werkt, dan kan deze in de praktijk worden ingezet. Als wij de bron van de vervuiling kunnen achterhalen, dan kunnen wij samen met de betreffende ondernemer herhaling voorkomen.
 
Zo werken wij -samen met de branche- aan schoon en gezond water in sloten, vaarten, kanalen en plassen.
Let op: stimuleringsregeling lokaal water loopt nog tot eind 2019
 
Met de stimuleringsregeling Lokaal Water helpt Delfland gemeenten, agrariërs, natuurbeheerders en particulieren in ons beheergebied die maatregelen willen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren.
 
Zij kunnen een aanvraag doen voor een financiële bijdrage voor bijvoorbeeld het aanleggen van een natuurvriendelijke oever, maatregelen om vismigratie te bevorderen of voor het aanleggen van vispaaiplaatsen.
 
Wilt u ook nog gebruik maken van de regeling? Laat het ons dan weten. Uw aanvraag moet voor 31 december bij ons binnen zijn. Het werk zelf hoeft dan nog niet uitgevoerd te zijn.

Lees hier meer over de stimuleringsregeling lokaal water
Week van Ons Water

Van 16 t/m 27 oktober was het weer de Week van Ons Water. Ter gelegenheid hiervan gaven dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt en hoogheemraad Ruud Egas gastlessen op basisscholen. De kinderen gaven aan de lessen leuk te vinden: een fijne afwisseling op de reguliere lessen!
 
In samenwerking met Klimaatkrachtig organiseerde Delfland een ‘gratis-schetsontwerp-voor je-tuin-actie’ bij de Intratuin in Pijnacker. Op zaterdag 19 oktober maakte een ecologisch hovenier acht mensen blij met een prachtig ontwerp voor een klimaatkrachtige tuin.
 
Ook organiseerde Delfland wandelingen met de herder van de schapen en de geiten van Duinboerderij Willemshoeve die in onze duinen grazen en zo bijdragen aan het duinbeheer.
Daarnaast was er aandacht voor de tentoonstelling ‘Klimaat in je straat’ in Maassluis, ‘Operatie Steenbreek’ van de gemeente Westland en was er een speciaal programma in het Keringhuis bij de Maeslantkering.
 
De Week van Ons Water wordt twee keer per jaar georganiseerd om het belang van goed waterbeheer in ons land te onderstrepen en het waterbewustzijn te stimuleren.
Ook een gastles van de dijkgraaf of een hoogheemraad op school?
 
Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt en hoogheemraad Ruud Egas gaven in de Week van ons Water gastlessen 'Water en Klimaat'. In een gastles komen verschillende onderwerpen aan bod. Hoe maken wij rioolwater weer schoon? Waarom lopen kelders hier niet onder terwijl een groot deel van ons gebied onder het niveau van de zeespiegel ligt? Hoe kunnen wij veilig blijven wonen, spelen en leven als de zeespiegel stijgt?
 
Wilt u in groep 7 of 8 ook een gastles door een van onze bestuurders? Stuur dan een mail naar: communicatie@hhdelfland.nl
Copyright © 2019 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.