Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 18 september 2019

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

Uit het college van dijkgraaf en hoogheemraden
Ambitie en plan van aanpak digitale transformatie vastgesteld
De omgeving waarin wij ons werk doen verandert sterk. Inwoners en bedrijven willen sneller geïnformeerd worden, wetgeving wordt anders en de veranderingen in het klimaat vragen om nieuw waterbeheer. Nieuwe digitale technologieën bieden ons kansen om het werk efficiënt en effectief te blijven uitvoeren. Daarom heeft D&H deze week “De ambitie en aanpak digitale transformatie van Delfland” vastgesteld.  Doel hiervan is om via innovatieve projecten slimme, digitale strategieën te ontwikkelen die de kwaliteit van het werk en de dienstverlening van Delfland verbeteren. Een mooi voorbeeld hiervan is het onderzoek naar de mogelijkheid om met drones en/of satellieten beter inzicht te krijgen in het functioneren van het watersysteem.
Overig nieuws
Werkzaamheden in de Dorppolder De Lier gestart
Na jaren van voorbereidingen en overleg zijn wij begonnen met de werkzaamheden in de Dorppolder. Vorige week is een start gemaakt met het verbreden van de hoofdwatergang naar het nieuw te bouwen gemaal. Dit is het eerste onderdeel van de maatregelen die komend jaar worden uitgevoerd om de waterhuishouding in de Dorppolder te verbeteren, zowel voor waterafvoer als voor de waterkwaliteit.

Naast het verbreden van de watergang bestaan de werkzaamheden uit het aanleggen van een natuurvriendelijke oever, het plaatsen van (automatische) stuwen, het vervangen van inlaten en het herstellen van oevers.  Met de werkzaamheden wordt een peilscheiding gerealiseerd tussen het kassengebied (Dorppolder-Noord) en het grasgebied (Dorppolder-Zuid). Ook wordt voor de Dorppolder-Noord een nieuw gemaal gebouwd. Dit gaat met een capaciteit van meer dan 40 m3/minuut het water vanuit Dorppolder-Noord direct naar de boezem (Zijde) pompen. Het gemaal is medio 2020 klaar. Dan kan de tijdelijke pompinstallatie worden weggehaald.
Klimaatkrachtig Delfland organiseert Klimaatcafé voor hoveniers
Speciaal voor hoveniers uit de regio organiseert Klimaatkrachtig Delfland op 8 oktober het eerste Klimaatcafé. Hoveniers krijgen hier praktische handvatten aangereikt om van een tuin een klimaat(krachtige) tuin te maken.

Het klimaat verandert, de zomers worden warmer en er vallen meer en heviger buien. Nieuwe plantensoorten en ook plagen dienen zich aan. In de sterk verstedelijkte regio van Delfland staan we voor een enorme uitdaging om het gebied leefbaar en aangenaam te houden en de kans op wateroverlast en hittestress zo klein mogelijk maken.

Groenprofessionals hebben daarbij een troef in handen om hun klanten te adviseren over de inrichting van hun tuin. Elke druppel die in de bodem verdwijnt en niet in het riool, telt tenslotte.
Bij het klimaatcafé geven inspirerende sprekers tips en nemen de hoveniers mee in de laatste trends. Bovendien biedt het de deelnemers gelegenheid om te netwerken en ervaringen te delen. Deelname voor hoveniers is gratis.

Meer informatie vind je hier: Klimaatcafé
Door wadi zijn plassen in de tuin verleden tijd
Overal waar je kijkt zie je planten en bloemen, je waant je even ver van de drukke stad. Tuinontwerpster Marion Ruigrok legde met behulp van de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie een groene tuin aan met een wadi die tot 1.000 liter water kan opvangen. Een wadi is een met grassen begroeide en met grind gevulde greppel of kuil. Deze staat bij mooi weer droog maar vult zich tijdens een regenbui met water. 
Onder de wadi van Marion liggen drainageplaten van steenwol die water opvangen van het terras, maar ook van het dak van de schuur. Het water wordt daarna afgegeven aan de ondergrond.

Plassen op de oprit en de natte plekken in de tuin zijn na de aanleg van de wadi verleden tijd. Een wadi doet het niet alleen goed op een zand- of veenondergrond, maar ook op kleigrond en kan echt een mooi onderdeel van je tuin worden.

Meer informatie: Wadi aanleggen

Wellicht is het binnenkort ook weer mogelijk om een bijdrage aan te vragen via https://klimaatkrachtig.nl/subsidie. Dus, hou de website in de gaten!
Wat een bezoekers tijdens Monumentendag dit jaar!
Ook dit jaar deed Delfland mee aan Open Monumentendag. Bezoekers konden een kijkje nemen in ons historische pand aan de Oude Delft 167. Bovendien stond bij enkele monumentale gemalen en bij de jarige -300 jaar!- Groeneveldse Molen  de deur open voor publiek.

De rondleidingen aan de Oude Delft werden gegeven met een twist die werd gewaardeerd door jong en oud. Onze eigen medewerkers wekten het verhaal achter het monumentale pand tot leven met een knipoog én met historische feiten. Zo was het op 13 september maar liefst 700 jaar geleden dat onze hoogheemraden dezelfde rechten kregen als die van ons buurwaterschap. In totaal hebben wij meer dan 2900 bezoekers ontvangen: dit is een mooi record. Wij kijken terug op een zeer geslaagd Monumentenweekend. Heb je het gemist? Op 12 of 13 september 2020 gaan onze deuren weer open…
Copyright © 2019 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.