Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 4 september 2019

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

Uit het college van dijkgraaf en hoogheemraden
Bescherming transportleidingen
Delfland heeft in zijn beheergebied 175 kilometer leidingen liggen voor het transport van rioolwater naar de afvalwaterzuiveringen. Deze leidingen zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de afvalwaterketen. Omdat het steeds drukker wordt onder de grond en er veel bouwactiviteiten zijn in het gebied wil Delfland deze leidingen beter beschermen. Daarmee willen wij bijvoorbeeld voorkomen dat partijen eisen dat de leidingen en de bijbehorende beschermingszones worden verplaatst of verwijderd. Daarom heeft Delfland een ontwerpverordening geschreven die in oktober 2018 ter inzage is gelegd. Hierop zijn vanuit de omgeving veel reacties ontvangen. Deze verdienen een zorgvuldige behandeling.
Het college heeft besloten de tijd te nemen voor overleg met alle keten- en gebiedspartners. De resultaten hiervan worden half 2020 gepresenteerd. In het proces zal uitgebreid aandacht zijn voor de belangen van alle partijen en voor een goede inrichting van de buitenruimte zowel boven- als ondergronds.
Overig nieuws
Studenten ontwerpen nieuwe duurzame portiersloge Delfland
Delfland heeft studenten van hogescholen uitgenodigd voor het ontwerpen van een nieuwe portiersloge voor AWZI De Groote Lucht met restproducten uit het zuiveringsproces. Hoogheemraad Ruud Egas gaf hiervoor vandaag de aftrap.
In het project Living Lab Portiersloge De Groote Lucht worden samen met onderwijs en bedrijfsleven kennis en ervaring opgedaan met het bouwen met restproducten als plastic, papier, gft, gras, riet, waterplanten, baggerspecie en zuiveringsslib. Tijdens de kick-off kregen de studenten uitleg over de ontwerpfase en werden inspirerende presentaties gegeven over duurzaamheid en circulair bouwen. Ook konden zij kennismaken met Delfland, onze processen, het terrein en de locatie van de portiersloge. De studenten werken in de komende maanden aan een ontwerp dat zij eind januari 2020 presenteren aan een jury. De bouw van de portiersloge start naar verwachting in 2021.
Swim to Fight Cancer Delft
Op zondag 1 september was de Swim to Fight Cancer in Delft. Dit zwemevenement werd georganiseerd om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. In aanloop naar het event heeft Delfland de waterkwaliteit van het parcours bemonsterd. De metingen lieten zien dat de waterkwaliteit het toeliet om in te zwemmen. Ook een Delflands team zette zich in voor het goede doel. Aan het einde van de dag hebben alle deelnemers samen een fantastisch bedrag van maar liefst €126.909,15 opgehaald.

 
 
Copyright © 2019 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.