Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 27 juni 2019

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

Uit het college van dijkgraaf en hoogheemraden
Onderhoud waterkeringen in volle gang
Veilig wonen, werken en recreëren, daar werkt Delfland aan. Grote delen van ons gebied liggen onder zeeniveau. Het onderhoud aan onze waterkeringen, zoals dijken en kaden, is dan ook van groot belang. Medewerkers van Delfland inspecteren jaarlijks al onze waterkeringen. Ze kijken naar de conditie van de dijk en beoordelen of deze nog hoog en sterk genoeg is. Op basis daarvan bepalen we waar welk onderhoud nodig is. De meest urgente trajecten worden met voorrang opgepakt. Daarnaast zoeken we bewust naar samenwerking met onze gebiedspartners zoals het gemeentelijk onderhoud aan wegen die op de dijk liggen. Door werk met werk te maken besparen we kosten en beperken we de overlast voor omwonenden. 

In 2018 heeft Delfland bij 14 km regionale waterkeringen onderhoud uitgevoerd. Voor mensen die aan het water wonen en de dijk door hun tuin gaat, is groot onderhoud best ingrijpend. We gaan dan ook heel zorgvuldig te werk en betrekken de aanwonende perceeleigenaren al in een vroeg stadium. Momenteel werken we aan waterveiligheid bij de dijk in Gooland (Nootdorp), langs de Boonervliet (Maassluis) en langs de Dijkshoornseweg (Den Hoorn).

Woont u langs een dijk en bent u benieuwd of we ook bij u aan de slag gaan? Neem contact op met Delfland (loket@hhdelfland.nl).
Bedrag voor stimulering klimaatbestendige maatregelen verhoogd
Delfland stimuleert bedrijven, bewoners en organisaties zelf maatregelen te nemen om hun wijk, buurt of regio klimaatbestendig in te richten. De stimuleringsregeling die Delfland hiervoor nu voor het derde jaar beschikbaar stelt, is een groot succes. Ruim 150 mooie groenblauwe initiatieven hebben sinds begin dit jaar een bijdrage ontvangen. De pot van 300.000 euro bedoeld voor 2019 was in juni al op. Het college van Delfland verhoogt de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie Delfland met nog eens 150.000 euro.

Op basis van de ervaringen van afgelopen twee jaar hebben we de regeling herzien en nog eenvoudiger gemaakt voor het indienen van kleinschalige maatregelen.

Ben je benieuwd welke maatregelingen anderen namen? Of wil je meer informatie over de regeling, kijk op www.klimaatkrachtig.nl of www.hhdelfland.nl/subsidie
Overig nieuws
Battle of the Beach in Monster
Op het strand van Monster strijden maandag 1 juli ruim 400 basisschoolleerlingen tegen de zee én tegen elkaar. De scholen komen uit het Westland, maar ook uit Delft, Pijnacker en Den Haag. Battle of the Beach laat kinderen ervaren hoe belangrijk de strijd tegen het water is. In kleine groepen bouwen leerlingen een zandkasteel. Wanneer de vloed opkomt wordt het spannend… Welk kasteel is het grootst/sterkst en blijft het langst overeind? Die groep is de winnaar van Battle of the Beach 2019 in Monster.

Op verschillende locaties in het land worden deze competities gehouden. We organiseren dit om het waterbewustzijn onder jongeren te vergroten. Kinderen zijn zich er vaak niet van bewust dat een groot deel van Nederland onder de zeespiegel ligt en dat we ons met dijken beschermen tegen water. Het evenement begint om 13.00 uur en om 15.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats. Battle of the Beach Monster is een samenwerking tussen Delfland, Provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland.
In 2016 was de Battle of the Beach in Kijkduin:
Waterlessen in de klas
Voorafgaand aan de Battle of the Beach hebben enthousiaste collega’s gastlessen gegeven in de klas. Alle deelnemende schoolklassen, in totaal ruim 400 kinderen, zijn op deze wijze betrokken bij het werk van Delfland. In deze interactieve lessen kwamen verschillende thema’s aan bod: het is eigenlijk heel bijzonder hoe we in ons laaggelegen land kunnen wonen, werken en recreëren. In de lesmodule ‘Water & Klimaat bij jou in de straat’ wordt gesproken over klimaatverandering, wateroverlast en wat je daar zelf aan kan doen.

Foto: Jeugdbestuurder Jiska Taal en collega Sarita Mateboer gaven deze week een gastles aan leerlingen van basisschool de Zeester uit Monster.
Copyright © 2019 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.