Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 5 juni 2019

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

Uit het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden
Verbreding Boomawetering in Monster
De Boomawatering verzorgt de afvoer van overtollig regenwater uit Monster in de gemeente Westland. In de Boomawatering is net buiten de bebouwde kom, in het glastuinbouwgebied, een versmalling aanwezig. Door deze versmalling stijgt het waterpeil bij regenval snel en wordt het afvoeren van het water bemoeilijkt. Door slim mee te liften met de plannen van de Provincie Zuid-Holland en gemeente Westland, voor de aanleg van een rotonde tussen de Zwartendijk en Molenweg, wil Delfland dit knelpunt oplossen.

Het college ziet de samenwerking met de provincie en gemeente als een mooie kans om de waterafvoer vanuit het dorp Monster te verbeteren en de kans op wateroverlast te verminderen. Op 4 juli legt het college daarom een investeringsvoorstel voor aan de verenigde vergadering van Delfland voor de aankoop van een strook grond langs de Boomawatering en voor de werkzaamheden voor de verbreding van de vaart.

Aanleg natte ecologische zone Honderdland
In het Westland zetten Delfland en de gemeente zich samen in voor schoon en gezond water. Gemeente en waterschap hebben afspraken gemaakt voor het aanleggen en onderhouden van een natte ecologische zone tussen de Tweepleinenweg en bedrijventerrein Honderdland. Naar verwachting is de uitvoering in de zomer.

Natte ecologische zones dragen bij aan het behalen van de doelstellingen van de Europese kaderrichtlijn water. Deze heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te verbeteren. Ook dragen natte ecologische zones bij aan de uitstraling en beleving van ons gebied. 
Overig nieuws
Zaterdag 15 juni: Klimaatkraam in Keijzershof Pijnacker-Nootdorp!
Een groenere wijk draagt bij aan een fijnere woonomgeving. Voldoende groen zorgt er ook voor dat een wijk koeler is in de zomer en er minder kans is op wateroverlast bij hevige regenbuien. De gemeente Pijnacker-Nootdorp en Delfland zijn benieuwd naar de ideeën die de inwoners van de wijk Keijzershof hebben voor het vergroenen van hun wijk. Daarom komen we op zaterdagmiddag 15 juni op bezoek met de klimaatkraam. We nodigen bewoners uit met ons mee te denken. Bovendien kunnen ze er volop inspiratie opdoen om de eigen voor- en achtertuin groener en mooier te maken. De klimaatkraam staat van 12:00 uur tot 15:00 uur op het Speelveld Madelief in Keijzershof.
Snoeken overgeplaatst van vispaaiplaats naar polderwater
Wat een mooie opbrengst in de vispaaiplaats bij het Ackerdijksebos in Delft! 730 kleine snoekjes zijn eind mei overgezet van de vispaaiplaats naar polderwater waar ze kunnen opgroeien tot volwassen snoeken. Ook in de vispaaiplaats bij het Oranjekanaal was de opbrengst fantastisch, daar maar liefst 2000 kleine snoeken overgezet in het Oranjekanaal. Wij zijn heel blij met de inzet van vrijwilligers van hengelsportvereniging GHV/ Het Groene Hart en hengelsportvereniging SVBD bij dit prachtige werk.
Zaterdag 29 juni 2019: Westlandse Molendag
Bij het afvoeren van regenwater maken wij gebruik van onze polder- en boezemgemalen. Deze hebben wij in verschillende soorten en maten en ze kunnen allemaal -zo’n 180 stuks!- worden aangestuurd vanuit één punt. Vroeger werden voor het droogleggen en drooghouden van laaggelegen polders molens gebruikt. Gelukkig zijn er daarvan ook in ons gebied nog een flink aantal bewaard gebleven. Op zaterdag 29 juni zijn in ons gebied zes poldermolens te bezoeken: in Maassluis, Maasland, Hoek van Holland, Schipluiden, Rijswijk en De Lier. Dé kans om de molens vanbinnen te bekijken en van alles aan de molenaars te vragen.

Bekijk het hele programma op de website van de Westlandsemolens.
Copyright © 2019 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.