Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 16 april 2019

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

70 regentonnen verkocht en ruim 1000 stenen ingeruild voor groen

Tijdens Groene Zaterdag op het Haagse Koningsplein hebben buurtbewoners 70 regentonnen aangeschaft. Deze waren dankzij een bijdrage uit de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie van Delfland met korting te koop. Daarnaast zijn er 1.000 stenen ingeruild voor gratis planten. Hoogheemraad Marcel Houtzager en de Haagse wethouder Liesbeth van Tongeren deden de aftrap van deze succesvolle Operatie Steenbreek-actie.

Delfland wil de regio klimaatbestendig maken en heeft hierbij de hulp van alle inwoners en bedrijven nodig. Van kleine tot grote initiatieven: iedereen kan en moet bijdragen, want regenwater valt overal. Delfland draagt onder meer bij aan maatregelen als het vergroenen van tuinen en het kopen van een regenton.
 
‘Ik ben ontzettend blij met deze actie van de bewoners van het Koningsplein. Delfland steunt graag initiatieven die onze regio klimaatbestendig maken,' aldus Marcel Houtzager.

Ook Edwin Cornelissen van Duurzaam Den Haag was positief: ‘Wat een superactie hebben we samen neergezet. Echt een voorbeeld van ‘Haagse Krach’. Iedereen heeft keihard gewerkt en het resultaat mag er wezen: ruim 1.000 stenen ingeleverd. Daarnaast hebben we veel mensen kunnen informeren over het belang van een groene tuin.'

Groene Zaterdag was een initiatief van en voor de bewoners rondom Koningsplein en werd mogelijk gemaakt door de buurtcommissie Koningsplein, Delfland, Gemeente Den Haag, Stadsdeel Segbroek en Duurzaam Den Haag.
 
Meer informatie: www.klimaatkrachtig.nl
Twee nieuwe groenblauwe schoolpleinen

Onze regio is weer twee prachtige groenblauwe schoolpleinen rijker. De Inspecteur S. de Vriesschool in Den Haag en de Al Ghazalischool in Rotterdam namen ze vorige week in gebruik. Delfland droeg bij vanuit de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie.

In Den Haag ontstond een duintuin, waar is gekozen voor beplanting die goed gedijt op de aanwezige duingrond. Docent lichamelijke opvoeding Trevor Reis leidde het project en bedacht samen met de ontwerper en de hovenier een schoolplein waar kinderen worden uitgedaagd en meer speelmogelijkheden hebben. “Want ook al kunnen de leerlingen van deze school (speciaal basisonderwijs) niet alles, ik kijk graag naar wat ze wél kunnen. En daarin moet je ze niet tegenhouden.” In de vijver kunnen de kinderen ontdekken wat daar leeft, er is een insectenhotel en een voederboom om de vogels te voeden. Ook kunnen er buitenlessen worden gegeven.

In het Rotterdamse Spangen vierde de Al Ghazalischool naast haar 30-jarig bestaan ook de opening van het groenblauwe schoolplein. Waterinfiltratiekratten onder het kunstgrasveld kunnen tot wel 5.000 badkuipen water opvangen. Zo dragen de schoolpleinen bij aan het opvangen van water bij extreme regenval. Bovendien draagt een groenblauw schoolplein bij aan de bewustwording over water.
Copyright © 2019 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.