Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 2 april 2019

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden.


Nieuw algemeen bestuur beëdigd

Na de verkiezingen van 20 maart werd op 28 maart een nieuw algemeen bestuur voor het Hoogheemraadschap van Delfland beëdigd. Dit algemeen bestuur heet bij het Hoogheemraadschap de Verenigde Vergadering en bestaat uit 30 personen, waarvan 9 leden ‘geborgde zetels’ bezetten: de vaste plekken voor ondernemers, agrariërs en natuurbeheer. Na de verkiezingen zijn 16 nieuwe bestuursleden toegetreden. Bij de installatie spraken de leden in een gezamenlijke verklaring af om de komende periode te kiezen voor een krachtig collegiaal bestuur.
 
De verenigde vergadering kwam op 28 maart voor het eerst bijeen om te worden beëdigd. Onderdeel van de ceremonie is dat alle nieuwe leden een slok nemen uit de historische Hensbeker.

Samenwerken aan waterbesparing bij Westlandse kust

Samen met de Stichting Verbetering Oppervlaktewater Westland (SVOW) en deelnemende telers start Delfland deze week een proef om de inzet van het gemaal JJJM van der Burg, tussen Monster en ’s-Gravenzande, terug te dringen en zo zoet water te besparen.

Veel telers in de buurt van dit gemaal zijn voor hun bedrijfsvoering afhankelijk van oppervlaktewater. Maar juist in dit gebied is sprake van zout kwelwater. Om te voorkomen dat het oppervlaktewater te zout wordt, maalt Delfland het hele jaar met gemaal Van der Burg water uit om zo het systeem door te spoelen. Een flink deel van het jaar haalt Delfland tegelijkertijd aan de andere kant van het gebied miljarden liters water uit het Brielse Meer om het tekort aan zoet water aan te vullen.

Hoogheemraad Ingrid ter Woorst: “Dat binnenhalen van water doen wij met een groot gemaal en een leiding van 4,2 km vanuit ons buurwaterschap Hollandse Delta. Het transport van dat water kost veel energie. Nu pompen wij dus van het water dat wij binnenhalen een deel direct weer naar zee. Dat is niet duurzaam, kost veel geld en is echt zonde van het goede zoete water. De zomer van 2018 heeft voldoende aangetoond dat de beschikbaarheid van zoet water van goede kwaliteit ook in Nederland niet altijd vanzelfsprekend is. Daarom wil Delfland het doorspoelen terugdringen.”
 
Sinds oktober meet Delfland samen met een aantal telers nabij het gemaal het zoutgehalte in de sloten rondom hun bedrijf. Nu gaat Delfland het uitmalen van water terugbrengen door het gemaal stapsgewijs minder uren te laten draaien. Daarbij wordt waterkwaliteit steeds goed in de gaten gehouden. Op basis van de uitkomsten van de proef hopen Delfland, de SVOW en de telers samen te komen tot minder verbruik van zoet water en energie, met behoud van voldoende gietwater van goede kwaliteit.

Kroos aanpakken door samen te werken

In de afgelopen jaren heeft Delfland samen met andere partijen gewerkt aan oplossingen om kroos aan te pakken. We geven de voorkeur aan een aanpak aan de bron: We werken continu aan het terugdringen van voedingsstoffen in het water. Want hierdoor ontstaat teveel kroos. Dit terugdringen duurt lang en is ook niet altijd mogelijk. In de tussentijd voelen we ons verantwoordelijk voor het tegengaan van de kroosgroei. Door middel van pilots hebben we verschillende maatregelen getest, zoals het plaatsen van drijfbalken om kroos te weren en het inzetten van stuwen en gemalen om stroming te creëren. Ook ondersteunen we bewonersinitiatieven, zoals het ontgroenen van de grachten in Delft door de aspirant-leden van studentenvereniging Virgiel.

Uit onderzoek bleek onder andere dat het vergoten van de invloed van wind en stroming een belangrijke maatregel zou kunnen zijn om kroos problematiek te verminderen. De komende tijd blijven we onderzoeken waar het kroos groeit, hoe het zich verplaatst, wat we eraan kunnen doen en wat het effect is van kroos op de waterkwaliteit.

Hoogheemraad Antoinette Jans: ‘Iedereen kan een steentje bijdragen aan het voorkomen van overlast door kroos: Door te zorgen dat er geen afval (inclusief GFT-afval en hondenpoep) in de sloot terechtkomt en door de eendjes matig te voeren. Te veel voedsel in het water werkt als mest en kroos groeit daar goed door’.
 
Aflevering 14 van Ernsts Onderwaterwereld: kroos 
 

Zijn onze dijken klaar voor een nieuw droogte seizoen?

Ieder jaar controleert Delfland hoe de dijken de winter zijn doorgekomen. Zo kunnen eventuele schades op tijd worden hersteld. Bij deze inspecties controleren we de toestand van de dijken uitgebreid op afwijkingen. Onze inspecteurs hebben geen kritische scheuren geregistreerd.

Bij de inspecties hadden we extra aandacht voor uitdrogingsverschijnselen naar aanleiding van de lange droge periode afgelopen jaar. Bij vier droogtegevoelige dijken voerde we van december tot maart een monitoringsprogramma uit. In de Zwethkade in Rotterdam is een scheur geregistreerd. Deze wordt in april gerepareerd.

Conditie dijk beter voorspellen
De voorbereiding voor de droogte-inspecties zijn in volle gang. Vanaf eind april starten we met de inzet van een nieuwe SPEI-tool. De SPEI-tool voorspelt waar onze dijken het droogst en het natst zijn. Dat gebeurt op basis van neerslagtekort in combinatie met de verdampingswaarde ten opzichte van het langjarig neerslaggemiddelde. Zo hebben we continue inzicht in de meest kwetsbare dijken en kunnen we mensen, middelen en tijd optimaal inzetten.

Duurzaamheidscentrum de Papaver in Delftse Hout organiseert lentefair

Op zondag 7 april organiseert duurzaamheidscentrum de Papaver in de Delftse Hout een lentefair. Delfland is er ook bij.

Tijdens deze dag kun je kennismaken met allerlei organisaties die regelmatig in het gebied actief zijn. Vanaf 11.00 uur tot 16.30 uur presenteren bedrijven en groene organisaties hun duurzame initiatieven en biologische streekproducten. Er zijn diverse activiteiten voor jong en oud te doen, waaronder: boomklimmen, zwerfafvalspellen, zaadbommen maken en kriebelbeestjes onderzoeken.

Delfland zet zich in voor een duurzame en klimaatbestendige omgeving. Wist je bijvoorbeeld dat wanneer jij je tuin klimaatbestendig wil inrichten wij daar een stimuleringsregeling voor hebben? Tijdens de lentefair kunnen wij je hier meer over vertellen.
 
Copyright © 2019 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.