Copy
Nieuwsbrief algemeen bestuur Delfland
View this email in your browser
Nieuwsbrief verenigde vergadering - 29 maart 2019
Dit is de nieuwsbrief van de eerste verenigde vergadering met de nieuwe leden van het algemeen bestuur van Delfland. De bijdragen worden aangeleverd door de fracties in onze VV.
Een hartelijk woord van dank aan ons collega-fractielid Ongebouwd Monique Ammerlaan. Monique heeft ruim 10 jaar zitting gehad in het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland. Zij heeft dat altijd met grote inzet en veel plezier gedaan. Monique heeft steeds het belang van het waterschap vooropgesteld vanuit het perspectief van de agrarische sector. De kerntaken van het waterschap: Waterveiligheid en Schoon water zijn van eminent belang voor de agrarische bedrijfsvoering en dat is voor haar het uitgangspunt geweest. In de fractie hebben wij Monique ervaren als prettig en loyaal in de omgang, wars van conflicten. Ze is consciëntieus, kritisch en scherp in de beoordeling van voorstellen. Opmerkelijk is dat ze in haar bestuurlijke loopbaan bij Delfland nooit een verenigde vergadering heeft overgeslagen en hooguit één keer een commissievergadering. Monique wil meer tijd gaan besteden aan haar bestuursfunctie bij de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert. En daarmee wensen wij haar heel veel succes!
Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen  
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
YouTube
YouTube