Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 19 maart 2019

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden.
Waarom morgen stemmen?
De waterschapsverkiezingen staan voor de deur. Morgen, woensdag 20 maart, mogen wij onze stem uitbrengen.
De manier waarop de waterschappen omgaan met water heeft grote invloed op de directe leefomgeving. Ons werk raakt aan natuur, volksgezondheid, veiligheid en recreatie. En er verandert veel: vaker hevige regen, langere periodes van droogte, bodemdaling, zeespiegelstijging, meer bebouwing, medicijnresten in afvalwater, de energietransitie, de circulaire economie... Het Hoogheemraadschap van Delfland moet hier allemaal op inspelen. Hoe wij dat doen en welke keuzes wij daarbij maken, daarop heb jij invloed. Met jouw stem bepaal jij mee waaraan jouw waterschapsbelasting wordt uitgegeven.

Vind jij bijvoorbeeld dat het waterschap moet investeren in betere zwemwaterkwaliteit? Vind je het een goed idee dat Delfland subsidie geeft aan particulieren en bedrijven voor het nemen van maatregelen om eigen straat, terrein en/of gebouw klimaatbestendig te maken? Moet een deel van de belastingheffingen worden kwijtgescholden voor minima? Kortom, er zijn genoeg keuzes en onderwerpen die jou raken. Dus laat je stem horen op woensdag 20 maart!

YouTube: afspeellijst waterschapsverkiezingen
Stemhulp helpt je bij keuze
In Delfland doen twaalf partijen mee aan de waterschapsverkiezingen. Je vindt ze op onze verkiezingspagina, onderdeel ‘Op wie stemmen?’.

Heb je nog geen idee welke partij jouw stem krijgt? De stemhulp kan daarbij helpen. Ontdek hier welke partijen het beste bij je passen:
Veelgestelde vragen over de waterschapsverkiezingen
Delfland krijgt geregeld vragen over de verkiezingen. Wij hebben deze op een rijtje gezet met de antwoorden: vragen en antwoorden 
 
Mocht jouw vraag hier niet tussen zitten, dan kun je altijd contact met ons opnemen via loket@hhdelfland.nl
Kantoor Delfland ook stembureau
Het Gemeenlandshuis is dit jaar ook stembureau. Onze dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt zal ’s ochtends zijn stem uitbrengen aan de Phoenixstraat. Wil jij ook bij ons je stem uitbrengen? Dat kan als je in Delft woont! Je bent van harte welkom aan de Phoenixstraat 32 in Delft.

 
De Waterstraat succesvolle testlocatie
Wil je ook meewerken aan een klimaatbestendig gebied? Maar weet je niet hoe jij je bedrijventerrein of perceel klimaatbestendig kan inrichten? Kom dan eens een kijkje nemen in de Waterstraat in The Green Village van de TU Delft. Sinds 2018 testen tien partijen daar hun klimaatadapatieve innovaties. En met succes. Door het laagdrempelige karakter van de teststraat is er grote belangstelling. Delfland ondersteunt deze experimenteerruimte ook in 2019.
Ontwerp-watervergunning definitieve waterhuishouding Blankenburgverbinding (A24) ten noorden van het Scheur
Voor de aanleg van de Blankenburgverbinding zijn wijzigingen in het watersysteem noodzakelijk. Deze wijzigingen betreffen het verleggen van diverse watergangen, het compenseren van de verharding en de aanleg van meerdere kunstwerken. BAAK heeft namens Rijkswaterstaat voor deze wijzigingen een watervergunning aangevraagd bij Delfland.

Deze aanvraag heeft betrekking op de definitieve situatie van de waterhuishouding rondom de Blankenburgverbinding in het beheergebied van Delfland. Hiermee wordt inzichtelijk hoe de waterhuishouding er na de aanleg in de gebruiksfase van de weg uitziet. D&H heeft ingestemd met deze ontwerp-watervergunning, die ter inzage ligt van 29 maart tot 10 mei.  De uiteindelijke vergunning zal het toetsingskader vormen bij het verlenen van uitvoeringsvergunningen.

Hoogheemraad Marcel Houtzager: ‘Met het afgeven van deze ontwerpvergunning zorgt Delfland dat Rijkswaterstaat het watersysteem rondom de Blankenburgverbinding klimaatbestendig inricht.’

De Blankenburgverbinding verbindt de A20 met de A15 via de Maasdeltatunnel onder het Scheur en de Hollandtunnel als landtunnel ter hoogte van de Zuidbuurt in Vlaardingen.
De landingsbaan ligt klaar
Het eerste weidevogelkerngebied in Zuid-Holland is geopend. Op donderdag 14 maart rolden drie boeren samen met voorzitter Dirk van den Berg (Weidevogelpact), gedeputeerde Floor Vermeulen (Provincie Zuid-Holland), wethouder Sonja Smit (Midden-Delfland) en hoogheemraad Antoinette Jans de landingsbaan uit voor de weidevogels. 

Maar liefst 23 hectare in de Commandeurspolder bij Maasland is nu een ‘weidevogelkerngebied’: agrarisch gebied, beheerd door boeren, waar de weidevogels voorop staan. De afgelopen maanden zijn er drassige plekken en flauwe oevers aangelegd. Er zijn kruiden ingezaaid die insecten aantrekken en bovendien zorgen voor een minder dichte grasmat zodat kuikens er goed doorheen kunnen lopen.

‘Het weidevogelkerngebied is er gekomen door een sterk staaltje samenwerking’, aldus Dirk van den Berg, voorzitter van het weidevogelpact. Hoogheemraad Antoinette Jans: ' Ik ben blij dat wij als waterschap een actieve bijdrage hebben kunnen leveren aan dit prachtige initiatief. Delfland probeert in een vroeg stadium mee te denken óf en hoe het watersysteem nog beter op de weidevogels afgestemd kan worden. Het is daarbij van belang een goede balans te vinden tussen voor weidevogels prettig leefbaar land en droge voeten voor de rest van het gebied.'

 
Goed zwemwater belangrijk voor recreanten en ondernemers
Delfland werkt samen met de gemeente Delft in Delftse Hout aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Dat doen wij om overlast door blauwalg te verminderen. Dat is fijn voor zwemmers én voor de ondernemers in Delftse Hout. Vind jij het belangrijk dat wij ons blijven inzetten voor zomers vol zwemplezier? Vergeet dan niet te stemmen: morgen, 20 maart!
 
Copyright © 2019 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.