Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 19 februari 2019

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

Hallo: we mogen weer stemmen!

Water is overal om ons heen. Als waterschap houden wij al het water in Delfland op peil, beschermen het gebied tegen hoogwater en maken afvalwater schoon. En hoe we dat doen, dat bepaal jij! Stem op woensdag 20 maart voor de waterschappen.

Wij Nederlanders hebben allemaal iets met water. Omdat we erbij wonen, ervan genieten of ermee leven. Water is overal om ons heen: in sloten, kanalen en rivieren. We hebben water nodig om te douchen, af te wassen, door te spoelen. Maar ook om bomen te laten groeien en oogsten te laten slagen.

Stiekem is iedere Nederlander trots op hoe wij ons tegen het water beschermen en vooral ook mét het water leven. Wist jij dat de waterschappen al dat water in ons land beheren? En hoe ze dat doen, daar heb jij invloed op.

Dus hallo waterwoners, slootjespiekers, doorspoelers, plezierdobberaars, visfanaten, oeververtoevers, miezerfietsers en stormtrotseerders: we mogen weer stemmen!

Laat je horen over het water in Delfland en geef je stem tijdens de waterschapsverkiezingen op woensdag 20 maart 2019.

Er valt zeker iets te kiezen. De stemhulp helpt je bij deze keuze:Meer informatie:
https://www.hhdelfland.nl/verkiezingen
 

Booteigenaren Boonervliet Maassluis gezocht

Het Hoogheemraadschap van Delfland komt graag in contact met de eigenaren van boten en steigers die liggen in Boonervliet ter hoogte van de Tooroplaan in Maassluis. De kade waaraan de steigers liggen gaat op de schop. Eigenaren worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met Loket@hhdelfland.nl en hun boot te verplaatsen voor 15 maart.
 
Vanaf maart 2019 gaat Delfland de kade langs de Boonervliet ophogen en waar nodig verstevigen zodat de kade ook in de toekomst bescherming biedt tegen wateroverlast. Om het onderhoud te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat alle steigers in het water van de Boonervliet tijdelijk worden verwijderd en de boten verplaatst.

Help jij mee met de glasaalmonitoring?

Tussen februari en mei helpen vrijwilligers ons bij het in kaart brengen van het aantal glasaaltjes. Daar zijn wij ze heel dankbaar voor. Met deze informatie kunnen we bijvoorbeeld de juiste momenten bepalen om een gemaal of sluis passeerbaar te maken voor vissen.

Wil jij Ravon en Delfland helpen bij het monitoren? Ben jij de aankomende maanden eens per week een paar uur in de avond beschikbaar? Meer info en aanmelden kan via deze link:
https://www.ravon.nl/Help-mee/Tellen/Kruisnetmonitoring

Video


https://www.youtube.com/watch?v=xm9rTx9XSS0

Meting naar medicijnresten in Delflands water

In 2018 heeft Delfland op vijf plekken in het gebied het water onderzocht op de aanwezigheid van medicijnresten. Uit deze verkennende meetcampagne is gebleken dat de invloed van medicijnresten in onze sloten, vaarten en kanalen bijzonder klein is.

Een belangrijke bron voor medicijnresten is schoongemaakt rioolwater dat wordt geloosd. Delfland loost schoongemaakt rioolwater op zee. Daardoor is er in ons gebied geen sprake van zogenaamde hotspots voor medicijnresten.

Maar ook in ons gebied vinden overstorten plaats: plekken waar bij hevige regen het gemeentelijk riool overstort op oppervlaktewater om te voorkomen dat het rioolwater terug omhoogkomt bij de mensen thuis.

Op vijf van die plekken hebben wij gedurende 2018 het water bemonsterd en laten testen op 28 middelen. 22 daarvan zijn helemaal niet gevonden, van zes zijn concentraties aangetroffen die ver onder de milieukwaliteitsnormen en richtwaarden voor oppervlaktewater liggen.

Hoogheemraad Ingrid ter Woorst: “Dat laat zien dat voor de waterkwaliteit in ons gebied het tegengaan van vervuiling uit andere bronnen belangrijker is. En dat doen wij heel actief. Samen met de glastuinbouw bijvoorbeeld. Dat neemt niet weg dat overstorten onwenselijk zijn en medicijnresten in rioolwater ook. Daarom zijn wij aangesloten bij de ‘Ketenaanpak medicijnresten uit water’. Hierin werken partners uit de keten, dus van apothekers en ziekenhuizen tot waterschappen en ministerie aan maatregelen.”

Delfland stimuleert aanschaf regenton

De bewoners van Leidschenveen krijgen de komende weken 25% korting op de aanschaf van een regenton. Het initiatief hiervoor komt van een inwoner. Delfland is enthousiast en betaalt de kosten. Een regenton draagt bij aan vermindering van water dat naar het riool stroomt. Het water kan bovendien onder meer worden gebruikt om planten water te geven. Daarmee wordt direct bespaard op drinkwater.

Woon je niet in Leidschenveen, maar wil je ook een regenton in je tuin? Daarvoor is onze Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie. Van deze en ook andere maatregelen die bijdragen aan het opvangen van regenwater vergoedt Delfland tot 25% van de kosten. Naast het aanschaffen van een regenton kun je je tuin groener maken, een groen dak aanleggen of waterdoorlatende tegels in je tuin leggen. Kijk voor meer ideeën en informatie over de stimuleringsregeling op www.klimaatkrachtig.nl.
 

Delfland voor voortzetten Afsprakenkader Waterkwaliteit en Glastuinbouw

In 2014 is het Afsprakenkader Waterkwaliteit en Glastuinbouw ondertekend. Doel van dit samenwerkingsverband is om emissies van voedingsstoffen en bestrijdingsmiddelen uit de glastuinbouw naar oppervlaktewater en bodem terug te brengen naar nul: de emissieloze kas.

Deelnemende partijen zijn de gemeenten Westland, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Midden-Delfland, Zuidplas, Waddinxveen, LTO Noord Glaskracht Oostland en Westland, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Delfland.

Op 15 oktober is de samenwerking geëvalueerd. Deze laat zien dat de inspanningen van de afgelopen jaren effect hebben: er is een dalende gemiddelde concentratie aan bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. Om de doelstelling te halen, moet echter nog veel gebeuren. Daarom hebben de aangesloten partijen de wens uitgesproken de samenwerking voort te zetten. Het college van Delfland heeft hiermee vandaag ingestemd.
 
Hoogheemraad Ingrid ter Woorst: “Wij willen ook de komende jaren samen optrekken om de glastuinbouw te motiveren en ondersteunen bij de route naar de emissieloze kas. Dat is goed voor de branche, goed voor de waterkwaliteit en daarmee voor de mensen, de natuur en de ondernemers in ons gebied.”

Resultaat kadeverbetering Kanaalweg en Noord-Lierweg

Afgelopen winter heeft aannemer Van Halteren in opdracht van ons de kade langs de Kanaalweg en Noord-Lierweg in Midden-Delfland gestabiliseerd. Over een lengte van 800 meter is een stalen damwand aangebracht. Het project is klaar. Door een goede afstemming met de omgeving en planning door de aannemer kon de weg door het bestemmingsverkeer gewoon worden gebruikt. Hierdoor waren de bedrijven bereikbaar, konden de transporten doorgang vinden en alle bewoners hun huis met de auto bereiken. De aannemer maakte met een drone een mooie impressie van het werk.

Video

https://youtu.be/utXGhtQmeZg
 

Nieuw leefgebied voor weidevogels in aantocht 

Delfland wil waar mogelijk meewerken aan maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan een beter beheer van het weidevogelbestand. In het centrale deel van de Zuidpolder bij Delfgauw doet zich een unieke kans voor om een prettig leefgebied voor weidevogels te realiseren. Naast kruidenrijk gras, houden weidevogels van natte omstandigheden. Hier speelt Delfland een belangrijke rol, vertelt hoogheemraad Antoinette Jans.

Op 7 maart 2019 zal de intentieverklaring om dit te realiseren feestelijk door alle partijen worden ondertekend.
 
Copyright © 2019 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.