Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 22 januari 2019

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

Waterbonuspunten voor PlanetProof telers

 
Tomaten, komkommers, paprika’s, bloemen en planten…onder het glas van de kassen groeien mooie en gezonde producten. Steeds meer tuinders letten er bij het telen op dat ze dat duurzaam doen. Telers die aan strenge eisen voldoen, mogen het keurmerk On the way to PlanetProof gebruiken. Dit jaar is de controle door de tuinders op lekkages uit de kas naar sloten en vaarten opgenomen in de certificering. En dat is goed nieuws, voor ons allemaal.
 
PlanetProof producten zijn duurzamer geproduceerd. Zo weet je als consument dat je een product koopt dat goed is voor mens, dier, natuur en milieu. Steeds meer supermarkten -waaronder de Jumbo en de Aldi- vragen van hun leveranciers van groente en fruit dat zij het keurmerk PlanetProof voeren.
 
De eisen voor PlanetProof worden ieder jaar herzien en aangescherpt. Delfland heeft bij de herziening aangegeven dat de lekkages vanuit de glastuinbouw binnen zijn beheersgebied de belangrijkste bron zijn van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. En nu is het opsporen hiervan opgenomen bij de certificering: ondernemers die hun bedrijf hierop regelmatig controleren kunnen bonuspunten verdienen.
 
Hoogheemraad Ingrid ter Woorst: “Ik ben ongelofelijk blij met het besluit om het actief opsporen van lekkages op te nemen bij de certificering. Door alert te zijn op de waterhuishouding, kunnen telers lekstromen voorkomen en dat vertaalt zich in een betere waterkwaliteit. Daar hebben wij allemaal baat bij. Minder bestrijdingsmiddelen en meststoffen in de sloten betekent een beter waterleven, minder kroos, minder blauwalg, kortom gezonder water voor een prettige en gezonde leefomgeving.
 

Project S.C.H.O.O.N. biedt oplossingen voor de toekomst

Delfland vindt het vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid én met het oog op actuele en toekomstige ontwikkelingen belangrijk om medicijnresten en andere ongewenste stoffen uit het water te verwijderen. Bovendien vinden we het belangrijk om dit extra gezuiverd afvalwater (= zoet water) te behouden voor het gebied. Zo dragen we bij aan sluiting van de kringloop en spelen we in op perioden van langdurige droogte. Deze elementen én meer hebben we samengevoegd in het project S.C.H.O.O.N.

Na de extra zuivering (in de Zoetwaterfabriek op de afvalwaterzuiveringsinstallatie ‘De Groote Lucht’ in Vlaardingen) wordt het extra schone water via een natuurlijk watersysteem (de Waterharmonica) omgezet in gezond en natuurlijk water. Vervolgens spoelen we hiermee de Vlaardingse zwemplas De Krabbeplas door waarmee hier ook de waterkwaliteit verbetert. Met S.C.H.O.O.N. levert Delfland ook een bijdrage aan de doelstellingen van ‘Nieuw Waterland’ (het Kwaliteitsprogramma verbonden aan de aanleg van de Blankenburgverbinding).

In actie voor beschermde Nauwe korfslak


De komende weken voeren we werkzaamheden uit om de kwaliteit van het leefgebied van de Nauwe korfslak te verbeteren. De Nauwe korfslak is een minuscuul landslakje met een huisje van maximaal 2,2 millimeter hoog en 1 millimeter breed. Het is een beschermde soort volgens de Europese Habitatrichtlijn. De slak komt voor ons duingebied ten zuiden van Ter Heijde, bij Solleveld en Kapittelduinen.
 
Uit monitoringsgegevens van de afgelopen vijf jaar blijkt dat de populatie hier achteruit gaat. Dit is het gevolg van het dicht aaneengroeien van planten. De slak zoekt juist een meer gevarieerde ondergroei van planten en luchtige, kalkrijke zandbodem om prettig te leven. Als beheerder van de dit Natura 2000-gebied verwijderen we daarom lokaal en op kleine schaal verouderde duindoornstruiken. Om verstoring van de kwetsbare bodem zoveel mogelijk te voorkomen, worden de werkzaamheden handmatig en verspreid over meerdere weken uitgevoerd. In de komende jaren wordt de effectiviteit van de maatregel op de populatie weer nauwlettend gevolgd.
Copyright © 2019 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.