Zuiveringsheffing

U betaalt geld voor het schoonmaken van uw afvalwater. Uw afvalwater komt terecht in het riool, om het schoon te maken betaalt u zuiveringsheffing.

Afvalwater is het vuile water dat door uw gootsteen, toilet of doucheputje verdwijnt. Gemiddeld gebruikt u 130 liter afvalwater per persoon per dag. Dit vieze water maken we schoon.

We maken met name kosten voor het aanleggen en onderhouden van zuiveringsinstallaties, de leidingen en pompen. Ook komt er steeds meer bij het schoonmaken van afvalwater kijken, want er zitten veel stoffen in het water die lastig te zuiveren zijn.

In deze regio zijn en worden volop nieuwe woningen gebouwd. Om de groter wordende hoeveelheid afvalwater schoon te maken, hebben we veel kosten gemaakt. Voor het afvalwater uit de Haagse regio is een grote afvalwaterzuiveringsinstallatie gebouwd in de Harnaschpolder langs de A4 (gemeente Midden-Delfland). Het nieuw aangelegde transportstelsel zorgt dat het vuile water op de zuivering komt. De kosten die we hebben gemaakt, moet worden terugbetaald. 

 

Voorwaarden

Hoeveel belasting u moet betalen, verschilt per huishouden. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u huurder bent of huiseigenaar.

Tarief voor zuiveringsheffing

Welk bedrag inwoners betalen, hangt of zij alleen of met meerdere mensen wonen.*

  • Eenpersoonshuishoudens betalen € 93,50.
  • Een huishouden dat uit twee of meer personen bestaat, betaalt € 280,50.

* Zuiveringsheffing wordt betaald per vervuilingseenheid. Een vervuilingseenheid is de hoeveelheid waarin de vervuiling van afvalwater wordt gemeten. Als u alleen woont betaalt u voor 1 vervuilingseenheid. Woont u met twee of meer mensen in een huis, dan betaalt u voor 3 vervuilingseenheden. Dit is in de wet vastgelegd.

Doelgroepen

Particulier, Ondernemer

Uniforme Productnamen

zuiveringsheffing

Thema

Belastingen en heffingen