Subsidie-aanvraag klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Om hierop in te spelen roepen we inwoners, bedrijven, verenigingen, instellingen en andere overheden in ons gebied op zelf maatregelen te nemen om een veilige en leefbare stad te creëren. Een stad die aangepast is aan het veranderende klimaat. Om dit te stimuleren heeft het college besloten voor 2016 een subsidieregeling te treffen.

Met deze subsidieregeling stimuleren we mensen zelf aan de slag te gaan met het klimaatbestendig inrichten van hun buurt. De nadruk ligt op maatregelen die water vasthouden waardoor overlast van water afneemt. U kunt denken aan groene schoolpleinen met opvang van water, het afkoppelen van de hemelwaterafvoer van het riool zodat het infiltreert in de grond of neem samen met alle buurtbewoners een groenblauw dak op uw schuur.

Aanpak

Ga naar de webpagina's over deze subsidieregeling

Heeft u nog vragen over de subsidieregeling, neem dan contact met ons op via tel. (015) 260 81 08.

Doelgroepen

Particulier

Uniforme Productnamen

subsidie

Thema

Klimaatverandering