Melden van een activiteit

Gaat u grondwater onttrekken, een steiger aanleggen of bemalingswater lozen? Dan moet u dit bij ons melden.

Hoe meld ik een activiteit?

U kunt een activiteit melden, zoals een grondwateronttrekking, het aanleggen van een steiger of lozen van bemalingswater.

Een activiteit kunt u melden via het Omgevingsloket Online.

Kunt u uw activiteit niet via het Omgevingsloket melden, dan kunt u contact opnemen met ons klantcontactcentrum, telefoon 015 260 81 08.

Wel of geen activiteit melden

Voor sommige werkzaamheden of activiteiten moet u een vergunning aanvragen. In bepaalde situaties kunt u volstaan met het doen van een melding, omdat er algemene regels gelden.
Het is bijvoorbeeld verboden om zonder watervergunning:

  • handelingen in of bij sloten en dijken te verrichten,
  • grondwater te onttrekken of water te infiltreren en
  • water te brengen in of te onttrekken aan een sloot.

Toetsen

Aanvragen om een watervergunning worden getoetst aan beleidsregels. In de beleidsregels staan de kaders waaraan de voorgenomen activiteit wordt getoetst.

Vrijstellingen

In de Algemene Regels behorende bij de Keur Delfland zijn vrijstellingen van de watervergunningplicht benoemd voor bepaalde activiteiten. Vaak moet wel nog een melding worden gedaan.

Ga naar de pagina over de Keur en de Algemene Regels

Leggerkaarten

Om te bepalen waar de regels uit de keur gelden, zijn de leggerkaarten van belang. Op de leggerkaarten zijn de zoneringen van de sloten en dijken aangegeven waarbinnen de regels van toepassing zijn. Ook zijn in de legger de onderhoudsplichtigen van de sloten en dijken aangewezen.


Na behandeling van uw melding ontvangt u van ons een digitale reactie. U ontvangt geen brief meer.

U moet eerst checken of uw activiteit voldoet aan onze Algemene regels. Klik hiervoor op de donkerblauwe knop aan de linkerkant van deze pagina.

Of klik op deze link: Keur en Algemene regels.

 Alle vergunningen worden openbaar gemaakt via de pagina Bekendmakingen onder Actueel op deze website.

Doelgroepen

Particulier, Ondernemer

Uniforme Productnamen

melding openbare ruimte (algemeen)

Thema

Water