Leggerkaarten

Op de leggerkaarten is aangegeven op welke plekken de regels van toepassing zijn. Op onze website kunt u de vastgestelde leggerkaarten bekijken.

De leggerkaarten zien eruit als wegenkaarten. In plaats van wegen staan alle waterstaatswerken erop. Waterstaatswerken zijn de dijken, sloten en vaarten waarvoor Delfland verantwoordelijk is.

Op de kaart van de Legger Wateren vindt u informatie over de ligging, afmetingen en functie van sloten en vaarten. Ook is de ligging van waterbergingen en bergingsgebieden aangegeven en hoeveel water ze kunnen bergen. Op deze kaart is ook vastgelegd waar de natuurlijkvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen liggen.

Op de kaarten van de leggers van de keringen zijn de breedte en hoogte van duinen, dijken en kades aangegeven. Dan reserveren we nog ruimte om de dijk in de toekomst te kunnen versterken. Dit is de beschermingszone achter en voor de dijk. De grens van de beschermingszone staat ook op de kaart.

Van al deze waterstaatswerken is op de leggerkaarten te zien wie verantwoordelijk is voor het onderhoud ervan. 

Ga naar de leggerkaarten.

Doelgroepen

Particulier, Ondernemer

Uniforme Productnamen

waterlegger

Thema

Water