Kwijtschelding watersysteemheffing

U kunt in aanmerking komen voor kwijtschelding van de watersysteemheffing. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. U kunt geen kwijtschelding aanvragen voor zuiveringsheffing.

Hebt u een inkomen op bijstandsniveau of lager? Dan kunt u een kwijtscheldingsformulier aanvragen bij de Regionale Belasting Groep (www.derbg.nl). De RBG beoordeelt of u in aanmerking komt.

Zzp'er en een uitkering

Bent u zzp'er en woont u in het gebied van Delfland? En ontvangt u vanwege het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004 een uitkering? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor de watersysteemheffing. Kwijtschelding wordt niet toegekend als u waterschapsbelasting moeten betalen vanwege de uitoefening van uw bedrijf of beroep.

Geen kwijtschelding voor de zuiveringsheffing

Alle huishoudens en bedrijven die afvalwater lozen op het riool betalen zuiveringsheffing. Tot 2015 kregen inwoners met een inkomen op bijstandsniveau vrijstelling vanwege hun financiële situatie. Dit voordeel is verdwenen per 2016.

Een ander onderdeel van de waterschapsbelasting is de watersysteemheffing. Hiervoor krijgt u nog steeds voor het volledige bedrag kwijtschelding. 

Doelgroepen

Particulier, Ondernemer

Uniforme Productnamen

watersysteemheffing

Thema

Belastingen en heffingen