Een schadeverzoek indienen

Als er schade is ontstaan door Delfland, kunt u een verzoek tot schadevergoeding indienen.

Om uw verzoek goed te kunnen beoordelen, hebben wij informatie nodig over de aard van de schade, de omvang ervan en over de manier waarop de schade is ontstaan. Het is belangrijk dat u hierbij aantoont dat Delfland de schade heeft veroorzaakt en daarvoor ook verantwoordelijk is. Daarbij zijn ook bewijsstukken noodzakelijk.

Voor het indienen van uw aanvraag kunt u ook gebruik maken van het schadeformulier. Download hier het formulier: schadeformulier (pdf, 74 kB). U kunt het formulier ondertekend aan ons opsturen.

Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland
t.a.v. team Juridische Zaken, Vastgoed en Inkoop
Postbus 3061
2601 DB Delft.

Toelichting

De manier waarop de schade ontstaat, is bepalend voor de afhandeling. Er zijn twee mogelijkheden:

Rechtmatige overheidsdaad

Als Delfland handelt binnen de aan het waterschap toegekende taken en bevoegdheden, dan heeft Delfland rechtmatig gehandeld. Als er toch schade is ontstaan, dan wordt de schade behandeld conform de Verordening Schadevergoeding Delfland. Zie daarvoor deze pagina.

Uitgangspunt van de regeling is dat het nadeel in principe voor uw rekening blijft. Het kan zijn dat de schade zo bijzonder of zo groot is, dat van die regel moet worden afgeweken. In dat geval kunt u voor meestal gedeeltelijke compensatie van het nadeel in aanmerking komen.

Onrechtmatige overheidsdaad

Als Delfland niet handelt binnen de aan het waterschap toegekende taken en bevoegdheden, dan heeft Delfland onrechtmatig gehandeld. Als er daardoor schade is ontstaan, dan wordt de schade afgehandeld als een aansprakelijkstelling.

Uitgangspunt is hierbij dat iedereen in beginsel zijn/haar eigen schade draagt, tenzij een ander daarvoor op grond van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is.

Doelgroepen

Particulier, Ondernemer

Uniforme Productnamen

waterbeheer schadevergoeding

Thema

Bezwaar en beroep overheid