Een klacht indienen

Formele klachten gericht op de wijze waarop Delfland zijn taken uitvoert of gedragingen van onze ambtenaren kunt u alleen schriftelijk indienen.

Uw klacht kunt u sturen aan:

Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland
t.a.v. de Klachtencommissie
Postbus 3061
2601 DB Delft.

Wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich daarna (en pas alleen nadat Delflands klachtenprocedure is doorlopen) wenden tot de Nationale Ombudsman.

Doelgroepen

Particulier, Ondernemer

Uniforme Productnamen

klacht

Thema

Bezwaar en beroep overheid