Bezwaar en beroep

(tegen een door Delfland genomen besluit). Delfland neemt dagelijks besluiten. Wanneer u het niet eens bent met een besluit dat door ons is genomen, dan kunt u bezwaar tegen dat besluit aantekenen.

U dient uw bezwaar schriftelijk en binnen 6 weken na de dag van bekendmaking (verzending) van het besluit te doen. In uw bezwaarbrief moet u in ieder geval opnemen:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • een duidelijke omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt (inclusief het kenmerknummer van het besluit);
  • de reden(en) waarom u tegen het besluit bezwaar maakt;
  • uw handtekening.

Voorwaarden

Wanneer u het niet eens bent met het besluit over uw bezwaarschrift, dan kunt u daarna beroep aantekenen bij de Rechtbank, afdeling bestuursrechtspraak. Binnen Delflands gebied gaat het om de Rechtbank in 's-Gravenhage of de Rechtbank in Rotterdam. 

Aanpak

Het bezwaarschrift kunt u sturen aan:

Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland
t.a.v. de Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland
Postbus 3061
2601 DB Delft.

Doelgroepen

Particulier, Ondernemer

Uniforme Productnamen

bezwaar

Thema

Bezwaar en beroep overheid