Bedrijfsafvalwaterverwerking

Het terugdringen van vervuild afvalwater uit de kas is een van de grootste uitdagingen waar de sector voor staat. U draagt bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit als u niet meer loost.

Op uw bedrijf heeft u te maken met verschillende waterstromen. Van hemelwater tot vervuild proceswater. Behalve hemelwater mag niet worden geloosd op de sloot. U kunt het water hergebruiken of afvoeren op het riool. Het lozen van vervuild proceswater is verboden. Dit betekent dat vervuild proceswater zoveel als mogelijk moet worden hergebruikt. Of geloosd op de riolering. De controle op lozingen op de sloot is een bevoegdheid van Delfland. 

Afvoeren op het riool

Uw gemeente gaat over de controle op het lozen op de riolering en hergebruik van proceswater. In de praktijk is dit belegd bij een milieudienst. Omgevingsdienst Haaglanden www.omgevingsdiensthaaglanden.nl) of de Milieudienst Rijnmond (www.dcmr.nl).

Op weg naar een gesloten kringloop

De toekomst is het sluiten van de waterkringloop op bedrijven. LTO en de waterschappen hebben afspraken gemaakt om in 2027 een (nagenoeg) nulemissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te bereiken. Dit betekent voor nu al geen lozingen meer op de sloot en in 2027 bijna geen afvalwater van glastuinbouwbedrijven op de riolering.

Informatie voor glastuinbouwbedrijven

  • Actuele ontwikkelingen, kennis uit onderzoeken en ervaringen van collega’s over duurzaam omgaan met water vindt u op www.glastuinbouwwaterproof.nl.
  • Het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling bevatten eisen voor land- en tuinbouwbedrijven. Voor elke agrarische activiteit uit het Activiteitenbesluit heeft Kenniscentrum Infomil de eisen op een rij gezet. De eisen zijn ook te vinden per agrarische sector en per milieuthema: http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/activiteitenbesluit/.
  • In de 'Blauwdruk waterstromen glastuinbouw' staan welke maatregelen u kunt nemen en praktische oplossingen er zijn om de hoeveelheid afvalwater te verminderen of zelf te hergebruiken.

Doelgroepen

Ondernemer

Uniforme Productnamen

bedrijfsafvalwater en -slibverwerking

Thema

Water