Bedrijfsafvalwater, melding van een lozing

Om te lozen op oppervlaktewater heeft u soms een watervergunning nodig.

In bepaalde situaties kunt u volstaan met het doen van een melding van uw werkzaamheden. Als u aangeeft wat u waar precies wilt, helpen wij graag verder.

Bij het lozen op oppervlaktewater moet u rekening houden met de waterkwaliteit, de hoeveelheid en de heffing.

Om te lozen op de riolering is de gemeente het bevoegde gezag, een lozing in de riolering moet dus altijd bij de gemeente worden gemeld.

Zijn er onduidelijkheden of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op: (015) 260 81 08.

Kijk verder op: ik wil een vergunning

Voorwaarden

Wel of geen vergunning

Er zijn drie soorten uitkomsten mogelijk als u wilt lozen op oppervlaktewater:

  1. u kunt vergunningsvrij lozen.
  2. u kunt lozen maar er is een meldingsplicht.
  3. u kunt pas lozen wanneer er een vergunning is afgegeven

Eigendom grond

Gebruikt u grond die niet van u is? Dan heeft u ook nog toestemming nodig van de eigenaar van de grond. Ook als de eigenaar Delfland is. In dat geval moet u ons toestemming vragen. bel hiervoor naar (015) 260 81 08 en vraag naar team Juridische Zaken, Vastgoed en Inkoop.

Aanpak

Bij het aanvragen van een watervergunning voor het lozen op oppervlaktewater geldt de volgende afhandelingsperiode. We gaan ervan uit dat u bij de aanvraag zo volledig mogelijk bent geweest. De genoemde behandeltijden zijn maximale tijden, de periode is meestal korter.

Week Standaard procedure
0 indienen aanvraag
1 ontvangstbevestiging
2 eventueel verzoek aanvullende gegevens*
8 besluit bezwaar mogelijk
14 besluit onherroepelijk

*Aanvullende gegevens: belangrijk! 

Wanneer wij u om aanvullende gegevens vragen heeft dit consequenties voor de behandeltermijn van uw aanvraag. Wij raden u dus aan het aanvraagformulier te volgen en bij twijfel contact met ons op te nemen via: (015) 260 81 08.

 

Doelgroepen

Ondernemer

Uniforme Productnamen

bedrijfsafvalwatermelding

Thema

Water