Waterplannen

In een waterplan staat hoe de gemeente en Delfland omgaan met het water in en rond de stad.

Een waterplan is nodig omdat het klimaat verandert en er meer regen valt. Door het bouwen van huizen is er minder plek voor de afvoer van regenwater. Water in de stad lijkt zo gewoon. Maar water is een probleem als bij u de straat of kelder blank staat. Hoe we dit willen voorkomen staat omschreven in een waterplan.