Ruimtelijke plannen

Dijkinspectie

Bent u de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan of bent u namens een gemeente de opsteller van een ruimtelijk plan?

Wij denken graag vanaf het allereerste begin met initiatiefnemers mee over water in ruimtelijke plannen. Vroeg overleg leidt tot betere en geïntegreerde oplossingen. Vaak kunnen we werk met werk maken. Samen zoeken we naar de beste oplossing.

U kunt uw voornemen of uw ruimtelijk plan via het watertoetsportaal indienen. Een van onze wateradviseurs neemt dan contact met u op.

Direct uw ruimtelijke plan indienen

Via de website kunt u een ruimtelijk plan indienen via het watertoetsportaal.

Kaartenboek verkenning Omgevingsvisie

Water is een breed thema in de fysieke leefomgeving en kent veel aspecten. In de Regio Haaglanden hebben gebiedspartners, waaronder Delfland, een verkenning uitgevoerd naar gemeentegrensoverschrijdende wateraspecten. De verkenning levert bouwstenen voor het opstellen van omgevingsvisies. De eindresultaten en het kaartenboek dat in het kader van de verkenning is gemaakt, vindt u hier: